Набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 14 березня 2023 р. № 22, якою визначено порядок повідомлення суб’єктом аудиторської діяльності Національного банку України про:

1) установлені факти щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства України з питань, що належать до компетенції Національного банку (включаючи порушення законодавства з питань, що належать до компетенції Національного банку, у частині недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів), суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі, наявності щодо надавача фінансових послуг модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки) під час надання надавачу фінансових послуг аудиторських послуг, зазначених у ч. 1 ст. 36 Закону про аудит, та

2) будь-яку інформацію щодо питань, зазначених у п. 1 – 3 ч. 1 ст. 36 Закону про аудит, про яку суб’єкту аудиторської діяльності стало відомо під час виконання завдань з обов’язкового аудиту юридичної особи, що має тісні зв’язки з надавачем фінансових послуг, обов’язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить.

Зокрема передбачено, що суб’єкт аудиторської діяльності повідомляє Національний банк про факт (факти) щодо надавача фінансових послуг/інформацію щодо надавача фінансових послуг у формі листа, який надсилає/подає виключно в один із таких способів:

1) у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника (особи, яка виконує обов’язки керівника) суб’єкта аудиторської діяльності, – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку: [email protected];

2) у паперовій формі, підписаного власноручним підписом керівника (особи, яка виконує обов’язки керівника) суб’єкта аудиторської діяльності.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.