Набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2023 р. № 26, якою банкам України та філіям іноземних банків в Україні доручено забезпечити під час своєї діяльності виявлення та документування інформації про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави в обсязі згідно з додатком до цієї постанови з метою виявлення клієнтів:

1) які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

2) які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

3) учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

4) кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

5) учасником (акціонером) яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

6) які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

7) які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

8) які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

9) які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

10) які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

11) які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 р.), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

12) які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;

13) які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;

14) щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;

15) які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.

Банки зобов’язані своєчасно та в повному обсязі надавати на запит Національного банку України у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) про зв’язки зазначених клієнтів та їх контрагентів.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.