Україна та Японія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї.

Як прокоментували у Міністерстві фінансів України, Конвенцією з Протоколом встановлюються правила розподілу між Україною та Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї Договірної Держави з джерел у іншій Договірній Державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів (5% – для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує), процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит) і роялті (5%).

Визначаються й методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України та Японії і проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.