Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числіадвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

На підставі пункту 2 частини 1 статті 7 та частини 11 статті 8 Закону №2464 (у редакції, що діяла до 01.01.2016) вищенаведені особи нараховують та сплачують єдиний внесок за 2011 – 2015 роки у розмірі 34,7% на суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Також, відповідно до підпункту 2 пункту 5 Розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 (далі – Інструкція) особи, які провадять незалежну професійну діяльність сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації. При цьому, враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід (прибуток).

Базою нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий.

У разі, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Слід зазначити, що нарахування єдиного внеску здійснюється у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464 (частина 3 статті 7 Закону №2464).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (в редакції, що діяла до 01.01.2016) – максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (з урахуванням внесених змін до Закону №2464, що діють з 01.01.2016) – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Отже, у 2015 році:

– максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить:

січень – серпень – 20 706,00 грн. (1 218,00 грн. х 17) за місяць;

вересень – грудень – 23 426,00 грн. (1 378,00 грн. х 17) за місяць.

– мінімальний страховий внесок становить:

січень – серпень – 422,65 грн. (1 218,00 грн. х 34,7%) за місяць;

вересень – грудень – 478,17 грн. (1 378,0 грн. х 34,7%) за місяць.

У 2016 році (з урахуванням внесених змін до Закону №2464):

– максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить:

січень – квітень – 34 450,00 грн. (1 378,00 грн. х 25) за місяць;

травень – листопад – 36 250,00 грн. (1 450,00 грн. х 25) за місяць;

грудень – 38 750,00 грн. (1 550,0 грн. х 25) за місяць;

– мінімальний страховий внесок становить:

січень – квітень – 303,16 грн. (1 378,00 грн. х 22%) за місяць;

травень – листопад – 319,00 грн. (1 450,00 грн. х 22%) за місяць;

грудень – 341,00 грн. (1 550,00 грн. х 22%) за місяць.

Також, згідно пункту 4 Розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі – Порядок) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

На підставі наведеного, граничний термін сплати та подання звітності до фіскальних органів зі сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за себе за звітний 2015 рік 29.04.2016.

Источник: chp.com.ua

You may also like

Leave a reply