Національний банк актуалізував підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінансових послуг.

По-перше, відновлено застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ, зокрема до страховиків та фінансових компаній-гарантів застосовуватимуться заходи впливу за порушення найкритичніших фінансових нормативів, а для кредитних спілок – за порушення порядку розрахунку кредитного ризику за дні прострочення та вимог щодо обмеження залучення вкладів на депозити.

По-друге, доповнено перелік ознак, які можуть свідчити про здійснення установою ризикової діяльності з подальшим відкликанням ліцензії. Так, підставою для відкликання ліцензії може стати укладання фінансовою установою нових договорів про надання фінансових послуг із клієнтами за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами (для страхових компаній – додатково за порушення нормативу ризиковості операцій). Ще однією підставою для відкликання ліцензії може стати внесення змін до діючих договорів із надання фінансових послуг, наслідком яких є збільшення зобов’язань перед клієнтами, за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами.

По-третє, скорочено строки реагування на порушення, які вчиняються небанківськими фінансовими установами, зокрема термін надання об’єктом нагляду до Національного банку письмового пояснення чи заперечення на акт про правопорушення  скорочується з семи до трьох днів. Термін для надсилання представникам об’єкту нагляду запрошення на засідання Правління Національного банку чи комітету Національного банку, який розглядає питання щодо застосування заходів впливу (за результатами безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок) – із п’яти до двох робочих днів до дати проведення такого засідання, а строк подання небанківською фінансовою установою документів, що підтверджують усунення порушення, скорочується з п’яти до двох робочих днів.

По-четверте, відновлено проведення інспекційних перевірок, а процес їх проведення – актуалізовано, зокрема перевірки проводитимуться за результатами аналізу звернень фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду їх правам та законним інтересам, а також ненадання учасником ринку небанківських послуг звітності до Національного банку, надання недостовірної інформації та виявлення в документах інформації щодо недотримання вимог законодавства, встановлення фактів погіршення фінансового стану учасника ринку небанківських послуг тощо.

По-п’яте, удосконалено підходи до здійснення ліцензування небанківських фінансових установ. Так, Національний банк застосовуватиме нові інструменти для перевірки структур власності небанківських фінансових установ на предмет прозорості. Крім цього, небанківські фінансові установи повинні подати документи щодо відповідності фінансового та майнового стану власника істотної участі в небанківській фінансовій установі встановленим Національним банком вимогам та привести свою діяльність у відповідність до оновлених ліцензійних вимог у чітко визначені строки.

Зазначені зміни передбачені постановами «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153» від 12 серпня 2022 р. № 176, «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» від 12 серпня 2022 р. № 177, «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» від 12 серпня 2022 р. № 179, які набрали чинності з 16 серпня 2022 р.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.