У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 11214, яким пропонується визначити правовий статус та організаційно-правові засади діяльності міжнародних оборонних компаній, які створюються в Україні, беруть участь у здійсненні оборонних заходів та надають за межами території України оборонні послуги.

Згідно з проектом міжнародна оборонна компанія – створений та зареєстрований в Україні суб’єкт господарювання, який на підставі отриманої ліцензії здійснює надання за межами території України оборонних послуг, а також приймає участь у здійсненні оборонних заходів.

Міжнародна оборонна компанія на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надаватиме за межами території України такі оборонні послуги:

1) організація та практичне здійснення заходів безпеки, оборони та навчання, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначених фізичних осіб (або групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

2) організація та практичне здійснення заходів безпеки, оборони та навчання, спрямованих на забезпечення безпеки юридичних осіб, їх існуванню та законної діяльності, а також життю і здоров’ю працівників таких юридичних осіб шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

3) охорона майна та майнових прав – діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, земельних ділянок (територій), акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому прав та повноважень стосовно нього на території інших держав;

4) тактична (теоретична та практична) підготовка особового складу військових формувань та органів правопорядку інших держав, міжнародних організацій;

5) тактична (теоретична та практична) підготовка особового складу суб’єктів охоронної діяльності;

6) розмінування територій, будівель, споруд та інших об’єктів;

7) консультаційні послуги у сфері забезпечення безпеки, правопорядку, мирного врегулювання конфліктів, посередництво у вирішенні збройних конфліктів;

8) оборонні послуги країнам – союзникам України у визначеному законодавством порядку.

Міжнародна оборонна компанія матиме право надавати оборонні послуги виключно за умови, що вони не суперечать зовнішній та внутрішній політиці України.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.