Компанія «Хенкель» досягла позитивного органічного зростання обсягу збуту і надалі покращує показники рентабельності обороту та прибутку на привілейовану акцію

Компанія «Хенкель» досягла позитивного органічного зростання обсягу збуту і надалі покращує показники рентабельності обороту та прибутку на привілейовану акцію

Компанія «Хенкель» повідомляє про позитивні зміни у першому кварталі, незважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів у Північній Америці та враховуючи негативний вплив змін обмінних курсів валют у даному кварталі.

  • Обсяг збуту на рівні 4,835 млн євро: органічне зростання обсягу збуту на +1,1%, при цьому обсяг збуту в номінальному виразі зменшився на -4,5% у зв’язку з негативним впливом змін обмінних курсів валют на рівні 8,6%
  • Подальше підвищення рентабельності обороту*: +50 процентних пунктів – до 17,4%
  • Збільшення прибутку на привілейовану акцію*: +1,4% – до 1,43 євро, враховуючи  негативний вплив змін обмінних курсів валют на рівні 6,4%
  • Курс на відновлення нормальних рівнів обслуговування у Північній Америці протягом другого кварталу
  • Підтверджено прогнози на 2018 фінансовий рік

Дюссельдорф – “Компанія «Хенкель» продемонструвала покращення показників у першому кварталі, незважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів у Північній Америці. Ми продемонстрували органічне зростання обсягу збуту і подальше збільшення скорегованої рентабельності щодо прибутку від збуту (EBIT). Ми покращили скорегований прибуток на привілейовану акцію, незважаючи на досить негативні зміни обмінних курсів валют. Враховуючи такі результати діяльності, ми підтверджуємо свої прогнозовані показники на 2018 фінансовий рік. Ми рішуче налаштовані забезпечувати подальший розвиток і зростання прибутків”, – повідомив головний виконавчий директор компанії «Хенкель» Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen).

“У першому кварталі ми опинились під впливом вкрай негативних змін обмінних курсів валют, у зв’язку з якими повідомлений нами обсяг збуту зменшився на 8,6% – близько 440 млн євро. На операційний прибуток і прибуток на акцію також вплинули негативні зміни обмінних курсів валют”, – пояснив Ханс Ван Байлен.

“У бізнес-підрозділі «Клейові технології» ми показали дуже значне органічне зростання обсягу збуту. З іншого боку, обсяги збуту в бізнес-підрозділах «Засоби для прання та догляду за оселею» і «Косметичні засоби» були нижчими від рівня, досягнутого в попередньому році, переважно у зв’язку з труднощами з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, про які ми повідомляли у березні, – сказав Ханс Ван Байлен. – Ми вже взяли курс на відновлення нормальних рівнів обслуговування протягом другого кварталу”.

Показники збуту і прибутків у першому кварталі 2018 року

Обсяг збуту в першому кварталі 2018 року досяг 4,835 млн євро. Органічний обсяг збуту, в якому не враховуються вплив змін обмінних курсів валют і статті придбання/вибуття активів, зріс на 1,1 відсотка. Негативні зміни обмінних курсів валют зменшили обсяг збуту на 8,6 відсотка. При цьому статті придбання/вибуття активів забезпечили 3,0 відсотка. В номінальному виразі обсяг збуту був на 4,5 відсотка нижчим від показника за аналогічний квартал попереднього року.

Бізнес-підрозділ «Клейові технології» відзвітував про вельми значне органічне зростання обсягу збуту – на 4,7 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, органічний обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» був на 4,3 відсотка нижчим від показника за аналогічний квартал попереднього року. Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» повідомив про незначне зменшення органічного обсягу збуту на рівні 0,7 відсотка.

Від діяльності в країнах, що розвиваються, знову був отриманий вищий від середнього внесок в органічне зростання обсягу збуту Групи, що забезпечило дуже суттєве органічне збільшення обсягу збуту – на 6,9 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, в діяльності у розвинених країнах спостерігалося зменшення органічного обсягу збуту на 2,8 відсотка.

Органічне зростання обсягу збуту в регіоні країн Західної Європи склало 0,2 відсотка. У країнах Східної Європи органічне зростання обсягу збуту становило 7,6 відсотка. В регіоні країн Африки і Близького Сходу органічне зростання обсягу збуту сягнуло 8,6 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів, обсяг збуту в Північній Америці зменшився в органічному виразі на 6,5 відсотка. У країнах Латинської Америки досягнуто органічного зростання обсягу збуту на 7,3 відсотка, а в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону обсяг збуту збільшився в органічному виразі на 4,2 відсотка.

Скорегований операційний прибуток (EBIT) склав 842 млн євро, тобто на 1,4 відсотка менше, порівнюючи з показником за перший квартал 2017 року (854 млн євро). Негативний вплив курсових різниць тут сягнув 6,2 відсотка.

Скорегована рентабельність щодо прибутку від збуту (EBIT) зросла на 0,5 процентного пункту – до 17,4 відсотка.

Скорегований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 1,4 відсотка – з 1,41 євро до 1,43 євро. На зростання прибутку на привілейовану акцію негативно вплинули зміни обмінних курсів валют (курсові різниці) на рівні 6,4 відсотка.

Співвідношення чистого оборотного капіталу та обсягу збуту склало 6,2 відсотка, перевищивши показник за перший квартал 2017 року (4,9 відсотка).

Станом на 31 березня 2018 року баланс чистої фінансової позиції компанії «Хенкель» становив -3,247 млн євро (станом на 31 грудня  2017 року – -3,225 млн євро).

Показники діяльності бізнес-підрозділів

У першому кварталі бізнес-підрозділ «Клейові технології» продемонстрував вельми значне органічне зростання обсягу збуту – на 4,7 відсотка. В номінальному виразі обсяг збуту становив 2,270 млн євро проти 2,295 млн євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток склав 410 млн євро і був дещо нижчим, порівнюючи з показником за перший квартал 2017 року. Скорегована рентабельність щодо прибутку від збуту становила 18,1 відсотка, тобто була на тому ж рівні, що й в аналогічному кварталі попереднього року.

У першому кварталі обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» зменшився в органічному виразі на 4,3 відсотка. Якщо не враховувати вплив труднощів з постачанням у Північній Америці, обсяг збуту був би приблизно такий самий, як і в аналогічному кварталі попереднього року. В номінальному виразі обсяг збуту склав 965 млн євро проти 1,011 млн євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток становив 161 млн євро, що на 4,6 відсотка менше, порівнюючи з показником за аналогічний квартал попереднього року. Скорегована рентабельність щодо прибутку від збуту стабільно зростала і досягла 16,7 відсотка.

У першому кварталі обсяг збуту бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» дещо зменшився в органічному виразі – на 0,7 відсотка. Якщо не враховувати труднощі з постачанням у Північній Америці, бізнес-підрозділ «Мийні засоби та засоби для чищення» повідомив би про відчутне зростання обсягу збуту. В номінальному виразі обсяг збуту склав 1,569 млн євро проти 1,726 млн євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток тут становив 291 млн євро, що на 2,5 відсотка менше, як порівняти з показником за перший квартал 2017 року. Скорегована рентабельність щодо прибутку від збуту зросла на 1,2 процентного пункту – до 18,5 відсотка.

Підтвердження прогнозів на 2018 фінансовий рік

 У цьому році компанія «Хенкель» очікує продовження впливу мінливих і нестабільних умов на ринку. Будуть і надалі спостерігатися значні коливання курсів валют. Компанія «Хенкель», як і раніше, передбачає ослаблення обмінних позицій долара США до євро, порівнюючи з показниками за весь 2017 рік, а також ймовірного зниження курсів деяких важливих валют у  країнах, що розвиваються. Крім того, компанія «Хенкель» прогнозує зростання вартості сировини та упакування  порівняно з попереднім роком.

Компанія «Хенкель» підтверджує свої останні прогнозовані показники на 2018 фінансовий рік, визначені у березні 2018 року. Компанія «Хенкель» прогнозує досягти органічного зростання обсягу збуту на рівні від 2 до 4 відсотків; при цьому для бізнес-підрозділів «Клейові технології» і «Засоби для прання та догляду за оселею» прогнозується органічне зростання обсягу збуту саме в такому діапазоні (тобто від 2 до 4 відсотків), а для бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» прогнозується органічне зростання обсягу збуту від 0 до 2 відсотків. Що стосується скорегованої рентабельності щодо прибутку від збуту (EBIT), то компанія «Хенкель» передбачає її зростання більше ніж на 17,5 відсотка завдяки внескам всіх трьох зазначених бізнес-підрозділів. Враховуючи нестабільність на валютних ринках, особливо тенденцію змін курсу долара США, компанія «Хенкель» прогнозує збільшення скорегованого прибутку на привілейовану акцію в євро на рівні від 5 до 8 відсотків.

Про компанію «Хенкель»

Компанія «Хенкель» провадить діяльність у всьому світі, маючи добре збалансований та диверсифікований портфель. Завдяки сильним брендам, інноваціям і технологіям компанія має передові позиції у всіх трьох напрямках діяльності, у роботі як для побутових, так і для промислових споживачів. «Клейові технології» компанії «Хенкель» є міжнародним лідером на ринку клейової продукції в усіх промислових сегментах та в усьому світі.  Бізнес-підрозділи  «Засоби для прання та догляду за оселею» і «Косметичні засоби» компанії «Хенкель» займають провідні позиції на багатьох ринках у численних товарних категоріях у різних країнах світу. Компанія «Хенкель» була заснована в 1876 р. та спирається на понад 140 років успішної роботи. У 2017 р. Група «Хенкель» звітувала про більше ніж 20 млрд євро продажів та близько 3,5 млрд євро скоригованого операційного прибутку. Сукупні продажі основних брендів у кожному з трьох напрямів бізнесу – Loctite, Schwarzkopf та Persil – становили 6,4 млрд євро. У «Хенкель» працюють більше ніж 53000 осіб у всьому світі – це віддана та дуже різноманітна команда, об’єднана сильною корпоративною культурою, спільними цінностями та загальною метою створювати цінність стійкого розвитку. «Хенкель», як визнаний лідер у стійкому розвитку, займає провідні позиції в багатьох міжнародних індексах і рейтингах. Привілейовані акції «Хенкель» котируються на DAX, фондовій біржі ФРН. Додаткову інформацію можна одержати за адресою: www.henkel.com.

У цьому документі наведені прогнозні твердження, що базуються на припущеннях та оцінках, зроблених на цей момент корпоративним менеджментом компанії Henkel AG & Co. KGaA. Для прогнозних тверджень характерні такі вирази, як «очікується», «передбачається», «планується», «прогнозується», «припускається», «вважається», «за оцінками», «сподіваємось»,  та подібні ним вислови. Ці твердження не слід сприймати як будь-які гарантії того, що ці очікування виявляться правильними.  Майбутні показники та результати, фактично досягнуті компанією Henkel AG & Co. KGaA та її афілійованими компаніями, залежать від цілої низки ризиків та невизначеностей, а тому можуть значно відрізнятися від прогнозних тверджень. Багато з цих факторів є поза межами контролю «Хенкель», їх неможливо точно оцінити заздалегідь – це, насамперед, майбутня економічна ситуація, дії конкурентів та інших операторів ринку. «Хенкель» не планує та не зобов’язується оновлювати прогнозні твердження.

Оставить комментарий