Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 22 березня 2024 р. № 379, згідно з якою Держекоінспекція, зокрема:

1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства:

а) про екологічну та радіаційну безпеку, про оцінку впливу на довкілля, про стратегічну екологічну оцінку, про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів, зокрема:

– щодо виконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля, висновків державної екологічної експертизи;

– під час здійснення операцій з металобрухтом;

б) з питань запобігання утворенню та управління відходами, зокрема щодо:

– збирання, перевезення, оброблення відходів;

– дотримання суб’єктом господарювання у сфері управління відходами умов, встановлених дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів;

– подання декларацій про відходи;

– ведення обліку відходів та подання звітності;

– дотримання правил і режиму експлуатації об’єктів оброблення відходів;

– перевезення небезпечних відходів через територію України та транскордонних перевезень небезпечних відходів;

– виконання планів і програм у сфері управління відходами;

– своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами;

в) з питань поводження з пестицидами і агрохімікатами;

г) у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів;

2) інформує дозвільні органи про надані приписи суб’єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) звертається до суду із позовом щодо тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.