Сергій Пилипака, адвокат

Дивіденди — це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав.

Власниками корпоративних прав можуть виступати як фізичні особи, так і юридичні особи — засновники. До того ж, усі вони можуть бути як резидентами, так і нерезидентами України. Відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, пропорційно до розміру часток засновників. У рішенні загальних зборів визначається, яка частина чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів учасникам і за який період здійснюється така виплата.

Варто зазначити, що дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу. Натомість дивіденди не виплачуються учасникам, які не здійснили повного розрахунку за внеском в статутний капітал, відповідно до засновницьких документів. Обмеженнями щодо виплати дивідендів виступають також обставини, за яких не здійснено розрахунків з власниками корпоративних прав у зв’язку з припиненням їх участі в товаристві, а також неможливість задоволення підприємством вимог кредиторів за зобов’язаннями, щодо яких настав строк виплати. Строк виплати дивідендів обмежується шістьма місяцями від дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Оподаткування дивідендів залежить від того, на якій системі оподаткування перебуває юридична особа. Підприємством можуть сплачуватись такі податки:

  • авансовий внесок з податку на прибуток;
  • податок на доходи нерезидентів;
  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір;
  • ПДВ.

Авансовий внесок з податку на прибуток

Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то при прийнятті рішення про виплату дивідендів засновникам, воно має сплатити авансовий внесок із цього податку до бюджету. Авансовий внесок розраховується згідно правил Податкового кодексу України і представляє собою різницю від перевищення суми дивідендів над значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. Податкове зобов’язання з податку на прибуток за відповідний період має бути погашено. У випадку, якщо податкове зобов’язання на момент виплати дивідендів не погашено, то авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів. Ставкою для розрахунку авансового внеску є базова ставка з податку на прибуток — 18%.

Податок на доходи нерезидентів

Виплата дивідендів резидентами, в тому числі фізособами — підприємцями та суб’єктами на спрощеній системі оподаткування, юрособі — нерезиденту, супроводжується нарахуванням та сплатою податку на доходи нерезидентів за ставкою 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб. Сплата податку відбувається в момент сплати дивідендів.

До дивідендів, що виплачуються нерезидентам, відносяться:

1) доходи нерезидентів у вигляді платежів за цінні папери та корпоративні права в контрольованих операціях у сумі, що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

2) вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються в нерезидента в контрольованих операціях, що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

3) сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які реалізуються нерезиденту у контрольованих операціях, у порівнянні із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

4) виплати на користь засновника — нерезидента, у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, виходу учасника зі складу засновників, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі.

Податок на доходи фізичних осіб

Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) підприємством — платником податку на прибуток, супроводжується нарахуванням і сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5%. Ставка податку в 5% для фізосіб — нерезидентів застосовується, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб. Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) нерезидентами, інститутами спільного інвестування та юридичними особами — платниками єдиного податку оподатковується в розмірі 9%. Ставка податку 9% для фізосіб — нерезидентів застосовується, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб.

Якщо дивіденди виплачуються фізособам за акціями або іншими корпоративними правами, що передбачають фіксовану суму та участь їх власника в управлінні акціонерним підприємством, то така виплата супроводжується нарахуванням податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18%.

ПДВ і воєнний збір

Виплата дивідендів фізичним особам, як резидентам, так і нерезидентам, оподатковується воєнним збором у розмірі 1,5 % від суми оподатковуваного доходу. Виплата податку в загальних випадках не є об’єктом оподаткування ПДВ. За умови виплати дивідендів в натуральній формі на дату передачі активів учасника реєструються податкові зобов’язання з податку на додану вартість, адже виплата в натуральній формі розглядається як постачання таких активів учаснику. Договірна вартість вважається базою для оподаткування ПДВ, але не нижче вартості придбання таких активів.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.