Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення цін товарів, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками» від 13 жовтня 2023 р. № 1113, якою затверджено:

1) Порядок визначення цін товарів, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками, з урахуванням середньоарифметичного значення котирувань цін на міжнародних товарних біржах, на компоненти таких товарів, які не є об’єктами торгівлі на міжнародних товарних біржах, або цін на внутрішньому ринку України (у разі відсутності цін на компоненти таких товарів на міжнародних товарних біржах);

2) перелік міжнародних товарних бірж, на яких товари та/або компоненти цих товарів, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками, є об’єктами торгівлі.

Міністерству економіки доручено:

1) запровадити разом з державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» проведення щомісячного моніторингу:

– цін на міжнародних товарних біржах, об’єктами торгівлі на яких є товари та/або їх компоненти, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками;

– цін на внутрішньому ринку України товарів та/або їх компонентів, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками (у разі, коли ці товари та/або їх компоненти не є об’єктами торгівлі на міжнародних товарних біржах);

2) забезпечити:

– щомісяця до 5 числа разом з державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» за результатами проведення зазначеного моніторингу визначення середньоарифметичного значення цін на товари, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками;

– розміщення щомісяця до 10 числа інформації про середньоарифметичне значення цін на товари, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками, на офіційному веб-сайті, а також надання такої інформації Державній митній службі.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 500 «Про порядок розрахунку вартості експортованих брухту легованих чорних металів, брухту кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням».

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.