З 1 січня 2015 року сфера застосування РРО суттєво розширилася, і запитань стає більше. Начальником управління комунікацій  ГУ ДФС у Дніпропетровській області Осиповою Манушак Валеріївною проведено телефонну «гарячу лінію» на тему: «Використання РРО».

Раніше без РРО можна було працювати фізичним особам – підприємцям, які перебували на єдиному податку.

Платники єдиного податку ІІ та ІІІ груп, які не пізніше 30.06.2015 р. почнуть застосовувати в своїй господарський діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм ПКУ перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО. У платників єдиного податку ще є час для встановлення РРО, але поквапитися  потрібно щоб стигнути встановити та зареєструвати реєстратори розрахункових операцій. Враховуючи велику кількість платників єдиного  податку встановлення электронного касового аппарату може тривати до місяця. Практичні знання та уважність допоможуть як касиру так і суб’єкту господарювання уникнути штрафних санкцій у сфері застосування РРО. Тож, пропонуємо ознайомитися з деякими нюансами, які виникають під час роботи РРО.

Модель мого РРО нещодавно виключено з Державного реєстру РРО, що тепер робити?

Необхідно придбати новий та зареєструвати його, а на даний момент ви повинні проводити розрахункові операції з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки.

Втратила КОРО, що робити?

Використання книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю або на реєстратор розрахункових операцій, передбачає, зокрема, наявність книги ОРО в господарській одиниці, на яку ця книга зареєстрована, або на місці проведення розрахунків. У разі втрати розрахункової книжки суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити орган доходів і зборів за місцем реєстрації книги ОРО не пізніше двох робочих днів з дня втрати.

Скасування книги ОРО на РРО здійснюється, зокрема, за заявою суб’єкта господарювання у разі викрадення, втрати, непридатності для користування тощо.  Заяву про скасування книги ОРО суб’єкт господарювання подає до органу доходів і зборів за місцем реєстрації книги ОРО не пізніше двох робочих днів з дня виникнення підстави для скасування. У разі викрадення книги ОРО суб’єкт господарювання разом із заявою про скасування книги ОРО надає до органу доходів і зборів копію відповідного документа органу внутрішніх справ.

У разі скасування реєстрації книги ОРО на господарську одиницю посадова особа органу доходів і зборів здійснює запис на титульній сторінці книги ОРО (у разі її наявності) щодо скасування реєстрації, який засвідчує підписом та печаткою органу доходів і зборів.

Який порядок роздрукування Z-звіту, якщо тривалість зміни (робочого дня) суб’єкта господарювання 24 години? 

Якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек (Z-звіт) повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 години цього дня.

Як правильно вести журнал використання РРО? 

Журнал використання реєстратора розрахункових операцій слід вести в такому порядку:

– на початку використання журналу на титульній сторінці зазначати дату, на сторінках 3 – 4 записати повний перелік осіб, які мають право доступу до РРО;

– підклеювати на відповідних сторінках усі Z-звіти у день їх друкування;

– обліковувати в розділі 2 журналу перевірки з питань порядку проведення розрахунків при здійсненні валютних операцій, при цьому посадова особа контролюючого органу заповнює графи 1-4 на початку проведення перевірки, графи 5 – 6 – наприкінці перевірки, а графу 7 заповнює наприкінці перевірки особа, у присутності якої проводилася перевірка;

– обліковувати ремонти та технічне обслуговування в розділі 3 журналу, при цьому графи 1-2 заповнює касир обмінного пункту безпосередньо після виходу РРО з ладу, графи 3-5 – представник центру сервісного обслуговування (у разі проведення ремонту чи технічного обслуговування) після відновлення використання РРО до початку реєстрації першої розрахункової операції; графи 6-7-касир обмінного пункту після виконання Z-звіту;

– обліковувати в розділі 3 журналу відключення електроенергії, при цьому всі графи заповнює касир обмінного пункту;

– після використання всіх сторінок у будь-якому розділі закінчувати використання журналу, зазначаючи на титульній сторінці відповідну дату.

Чи зобов’язані СГ щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки та забезпечувати їх зберігання в книгах обліку?

Так. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій.

(п.9 ст.3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг»).

Чи потрібно якісь документи зберігати суб’єкту господарювання при використанні РРО?  

Обов’язково. Суб’єкти господарювання зобов’язані:

– зберігати в господарській одиниці останню використану та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу РРО, здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин, відключення електроенергії;

– у кінці робочого дня (зміни) друкувати на реєстраторі розрахункових операцій (далі – РРО) (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

– забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

– друкувати X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;

– зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

Чи обов’язково при реалізації товарів чи наданні послуг використовувати цінники?

Відповідно до п.8 ст.3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України.

Я не зберігав фіскальні звітні чеки, наскільки це важливо? 

У разі невиконання щоденного роздрукування декількох фіскальних звітних чеків до суб’єктів господарювання буде застосовано фінансова санкція лише за один нероздрукований чек.

Джерело: http://chp.com.ua/all-news/item/34281-rro-2015

Книги от vlasnasprava.info:

Налоги в Украине: от теории к практике

Книга написана для специалистов в области налогообложения и тех, кто хочет ими стать. Учебный курс станет самоучителем для тех, кто только осваивает новую для себя область и поможет освежить и актуализировать знания уже состоявшимся профессионалам. Внутреннее содержание учебника полностью соответствуют программе САР/CIPA. Внимание! Данная книга обновляется согласно изменениям в законодательстве и требованиям экзамена 3 раза в год. Настоящее издание содержит законодательную и нормативную базу по состоянию на 1 феврвля 2015 года. Аналогов в Украине нет.

«Общая система налогообложения у предпринимателя» (издание 4-е, переработанное и дополненное)

Данное методическое пособие подготовлено для физических лиц – предпринимателей, которые уплачивают налоги на общих основаниях, т. е. не применяют упрощенную систему налогообложения.

 

Единый налог у предпринимателя с 2012 года. Часть 1. Группы и условия работы в них

Упрощенная система налогообложения в Украине существует с 1998 года и является самой привлекательной для предпринимателей. По данным ГНС Украины, в 2011 году на едином налоге работало чуть более 1 млн представителей малого бизнеса. Но с 2012 года для упрощенки установлены новые правила, которые существенно отличаются от применявшихся ранее. Впервые предпринимателей поделили на группы — в зависимости от видов деятельности, объема получаемых доходов и количества наемных работников. Для каждой группы предусмотрены свои условия уплаты единого налога, ведения учета и представления отчетности.

Наемные работники у предпринимателя (издание 2-е, переработанное и дополненное, 2014 г.)

Данное методическое пособие поможет правильно составить трудовой договор с работником, заполнить трудовую книжку при приеме и увольнении, оформить необходимые кадровые документы приказы, распоряжения, протоколы и др. Также в книге приведены практические рекомендации по заполнению и образцы учетных документов, без которых предпринимателю не обойтись при начислении заработной платы, оформлении отпусков и выплатах социальных пособий (в частности, больничных).

Единщики первой группы: учет и отчетность

В методическом пособии рассматриваются нюансы работы в первой группе плательщиков единого налога. Приводятся условия применения упрощенной системы налогообложения предпринимателями, торгующими на рынках или предоставляющими бытовые услуги населению. На практических примерах разъясняется, как заполнять книгу учета доходов и налоговую декларацию плательщика единого налога в различных ситуациях. Особое внимание уделяется вопросам применения штрафных санкций к предпринимателям. Для удобства читателей пособие сформировано в виде ответов на вопросы.

You may also like

Leave a reply