Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2024 р. № 150, якою визначено механізм реалізації експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю.

Метою експериментального проекту є спрощення умов та порядку отримання документів у сфері державного експортного контролю в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю.

У рамках проекту передбачається надання Держекспортконтролем електронних публічних послуг під час оформлення та видачі:

– посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

– висновку про проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

– висновку про здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

– висновку про транзит товарів військового призначення та подвійного використання територією України;

– дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання.

Під час реалізації проекту передбачається:

– забезпечення електронного документообігу між Держекспортконтролем та користувачами системи відповідно до вимог законодавства з питань електронного документообігу, використання електронних документів, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;

– забезпечення електронної інформаційної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами;

– забезпечення користувачів системи прозорими та зрозумілими механізмами подання заяв про отримання електронних публічних послуг та проведення моніторингу стану їх опрацювання;

– проведення міжвідомчого узгодження в процесі надання електронних публічних послуг у сфері державного експортного контролю;

– систематизація отриманої в процесі державного експортного контролю інформації;

– інтеграція з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг з метою надання Держекспортконтролем електронних публічних послуг (у разі технічної реалізації).

Подання заяви про отримання електронної публічної послуги здійснюється через робочий кабінет користувача системи, який забезпечує можливість внесення базової інформації щодо користувача, вибору електронної публічної послуги, завантаження необхідних документів, здійснення листування з Держекспортконтролем, інформування про результати надання таких послуг.

Доступ до системи здійснюється на безоплатній основі через відкритий інформаційний ресурс, який має офіційну адресу в Інтернеті esec.dsecu.gov.ua.

У межах реалізації експериментального проекту електронні публічні послуги у сфері державного експортного контролю надаються з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю та впроваджуються з урахуванням готовності її програмних та технічних засобів.

Експериментальний проект реалізовуватиметься протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.