Набрав чинності Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27 квітня 2021 р. № 1414-IX, який визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.

Законом визначено, що молодь – молоді особи – особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та запроваджено гарантії та механізми участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики.

Передбачено утворення Національної ради з питань молоді (консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України) та молодіжних рад (молодіжний консультативно-дорадчий орган, що може утворюватися при Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях).

Законом також урегульовано повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у формуванні та реалізації молодіжної політики, організаційні та правові засади утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, питання молодіжної роботи, особливості реалізації окремих прав молоді та діяльність Українського молодіжного фонду, який є бюджетною установою – юридичною особою публічного права, уповноваженою Кабінетом Міністрів України здійснювати підтримку молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної політики тощо.

Окрім цього, внесено зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», «Про громадські об’єднання», «Про зайнятість населення», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про оренду державного та комунального майна» та визнано такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим Законом:

Джерело: LexInform

You may also like

Leave a reply