УААПФ звернулась з листом до Кабінету Міністрів України щодо Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

Фахівці Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (надалі УААПФ) ретельно вивчили Концепцію реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, схвалену  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 66-р (надалі Концепція), та впевнені, що створення соціально відповідального бізнесу, на сьогодні, це виклик сучасності та необхідний тренд розвитку.

Але, нажаль, дуже часто соціальна відповідальність роботодавця  трактується як потреба сьогодення, без огляду на перспективу. Соціальні ініціативи обмежуються задоволенням поточних запитів працівників та не враховують їх потреби у майбутньому. вважають

УААПФ вважає, що найвищим ступенем соціальної відповідальності роботодавця перед працівниками може бути недержавне пенсійне забезпечення, коли роботодавець піклується про соціальних захист найманого працівника не тільки, коли той приносить користь бізнесу, а й після того, як працівник припинив працювати (вийшов на пенсію або захворів).

Крім того, всім відомо, що чинна пенсійна система України не спроможна забезпечити гідний рівень пенсій коштом Солідарної системи. УААПФ неодноразово писала про те, що якщо ситуацію не змінити, то працівників чекає стійке та тривале зниження коефіцієнту заміщення державною пенсією втраченого заробітку (зниження розміру пенсії), яке може привести до жахливих наслідків.

У такому випадку соціальна відповідальність бізнесу може врятувати ситуацію та надати можливість збільшити розмір пенсії у майбутньому до 40 % за рахунок накопичень у недержавних пенсійних фондах.

Тому дуже важливо з метою стимулювання трудової активності додати у відповідну Концепцію у частині формування переліку соціальних гарантій недержавне пенсійне забезпечення працівників.

Крім того, тотальне впровадження недержавного пенсійного забезпечення працівників може показати результати, які можна бути оцінити у найближчий перспективі, а саме збільшення розміру пенсій громадян України за рахунок недержавного пенсійного забезпечення, у 2025 році – на 5 %, у 2030 році – на 15 %.

Також впровадження недержавного пенсійного забезпечення може створити потужний інвестиційний внутрішній ресурс, на кінець 2025 у розмірі – 246 млрд гривень (8,8 млрд доларів США), на кінець 2030 року – 492 млрд гривень (17,6 млрд доларів США).

Ще один важливий важіль, без якого, на думку УААПФ,  неможливо створення соціально відповідального бізнесу, та відповідно, реалізації вищезгаданої Концепції, це відповідні податкові пільги та преференції. Тому УААПФ  пропонує у План реалізації Концепції додати заходи з розробки системи податкових пільг для соціально відповідального бізнесу, а також заходи з популяризації недержавного пенсійного забезпечення, як одного з основних інструментів соціальних гарантій роботодавця.

Повна версія звернення УА АПФ до КМУ за посиланням
 
Довідка:
Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УА АПФ) є саморегулівною організацією адміністраторів недержавних пенсійних фондів, яка була утворена у 2006 році з метою розбудови прозорого та цивілізованого ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, що відповідають світовим стандартам.

У 2007 році УА АПФ отримала статус саморегулівної організації шляхом включення до відповідного державного реєстру згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.06.2007 № 7544.

УА АПФ є об’єднанням учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а саме: адміністраторів недержавних пенсійних фондів, які здійснюють діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів. https://uaapf.com/

You may also like

Leave a reply