1,4 млрд. грн. склала загальна вартість нових угод членів Асоціації щодо надання в лізинг рухомого складу залізничної техніки протягом трьох кварталів 2020 року. Це на 36% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Найкращі результати лізингові компанії показали в першому кварталі, коли було укладено угод на 820 млн. грн. Але вплив COVID-19 значно пригнітив попит на лізингові послуги в цій сфері і обсяги угод скоротились на 74% за квартал. В третьому кварталі спостерігається відновлення ринку на 69% відносно попереднього кварталу, але рівень першого кварталу досі не досягнутий.

Присутніми в цьому сегменті в 2020 році були компанії ОТП Лізинг і ПУМБ. ОТП Лізинг уклав 83% всіх нових угод щодо рухомого складу залізничної техніки, а ПУМБ відповідно – 17%.

Середня зношеність парку вантажних вагонів в Україні складає 75%.  Середній вік рухомого складу досягає близько 27 років. При цьому зношеність рухомого складу Укрзалізниці сягнула 90%. За таких умов беззаперечною є потреба в оновленні вантажних вагонів і лізинг може бути дієвим фінансовим інструментом, що забезпечить це оновлення.

Незважаючи на доступність такого інструменту, як лізинг вагонів, загальний парк вантажних вагонів в Україні не зазнав значних змін протягом поточного року. Так, на кінець вересня він зріс на 200 вагонів порівняно із роком до того, що склало приріст лише на 0,1%. Більшість вагонів залишаються у власності Укрзалізниці – 53% від загального парку. Але при цьому парк Укрзалізниці зменшується. В той же час парк вагонів приватних власників, що також присутні на ринку, зростає.

Домінують на ринку надання в оренду вантажних вагонів протягом останнього року саме приватні гравці. Так, в сегменті напіввагонів, до прикладу, частка вагонів приватних гравців серед усіх завантажених вагонів варіювала від 70% до 90%. В сегменті зерновозів – від 52% до 99%. Позначився і на цьому розподілі  вплив COVID-19. Завдяки кризі, що була ним викликана, частка Укрзалізниці значно скоротилась. Це вказує на те, що попит на вагони приватних гравців стабільніший.

За оцінками експертів, в вересні 2020 року надлишок вагонів в залежності від типу складав від 25% до 53%. Тобто пропозиція вагонів значно перевищувала попит.  Середні орендні ставки на ринку протягом року також зазнали значного впливу від кризи, весною 2020 року вони просіли на 36-90% в залежності від типу вагону. Починаючи з липня  ставки почали відновлюватись, але так і не повернулись на докризовий рівень. В середньому в вересні 2020 року орендні ставки на 6-63% нижчі, ніж за рік до того.

В свою чергу обсяг вантажних перевезень залізницею за 9 місяців 2020 року досягнув 223 млн. тонн, що на 5% менше, ніж в аналогічному періоді 2020 року. Левова частка належить внутрішнім перевезенням, що складають 46%. В свою чергу експортні перевезення склали 37% від загального обсягу перевезень, імпортні – 12%, а транзитні перевезення – 5%.

Довідка:

Асоціація «Українське Об’єднання Лізингодавців» – створена в 2005 році як добровільне об’єднання професійних учасників ринку лізингу. З цього ж року Асоціація входить до складу конфедерації LEASEUROPE зі штаб-квартирою у Брюсселі, що об’єднує асоціації 31 європейської країни. До складу Українського об’єднання лізингодавців входять учасники, які генерують понад 80% українського лізингового нового бізнесу. В 2019 Асоціація стала грантоотримувачем Проекту USAID/FST.

You may also like

Leave a reply