Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї».

Як пояснили у Міністерстві фінансів України, Конвенцією встановлюються правила розподілу між Україною та Японією прав оподаткування певних видів доходів, які резиденти однієї Договірної Держави отримують з джерел в іншій Договірній Державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:

– дивідендів (5% – для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує);

– процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит);

– роялті (5%).

Крім того, визначаються методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України та Японії та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.