Компанія Henkel представила нові стратегічні пріоритети і фінансові цілі, які стануть основою діяльності Henkel до 2020 року і в наступний період, – стратегію Henkel 2020+. Ґрунтуючись на міцному фундаменті, компанія Henkel планує і далі забезпечувати прибутковий ріст, фокусуючись на чотирьох стратегічних пріоритетах: забезпечення росту, прискорення переходу на цифрові канали, підвищення оперативності і фінансове зростання.

«Ми будемо будувати своє майбутнє на міцному фундаменті, який дозволить забезпечити стійкий прибутковий ріст в найближчі роки. Наша компанія протягом багатьох років досягає високих результатів, які випереджають середні ринкові показники; ми маємо збалансований і належним чином диверсифікований бізнес-портфель, який включає в себе відомі бренди. Компанія Henkel використовує інноваційні технології і займає провідні позиції на перспективних ринках і в привабливих категоріях, а також має в своєму розпорядженні команду професіоналів по всьому світу, які поділяють корпоративну культуру, спільні цілі та цінності», – коментує оновлену стратегію Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen), головний виконавчий директор компанії Henkel.

«Співробітники компанії Henkel мають спільну мету – створити стійку цінність для наших клієнтів і споживачів, співробітників, акціонерів, а також зацікавлених сторін і населення країн, в яких компанія здійснює свою діяльність. Крім того, ми керуємося цими цінностями в своїх діях, рішеннях і поведінці», – сказав Ханс Ван Байлен.

Цілі компанії на 2020 рік: продовження успішного розвитку Henkel 

«Ми хочемо, щоб компанія Henkel і далі продовжувала успішно розвиватися в умовах нестабільного ділового середовища, для якого характерні глобалізація, повсюдний перехід на цифрові канали, швидко мінливі ринкові умови і зростаюча значущість економії ресурсів та соціальної відповідальності. Цілі компанії Henkel до 2020 року і в наступний період – забезпечити інтенсивний прибутковий ріст, підвищити сфокусованість на споживачеві, стати більш інноваційною, оперативною та остаточно перейти на цифрові канали у внутрішніх процесах та у взаємодії з клієнтами. До того ж ми прагнемо підтримувати стійкий розвиток у всіх сферах комерційної діяльності, зміцнюючи свої лідируючі позиції», – пояснив пан Ван Байлен. 

«Для досягнення цих цілей, ми плануємо сконцентруватися на зміцненні системи фінансування, прискоренні переходу на цифрові технології у всіх наших підрозділах і функціях, збільшенні оперативності в роботі нашої організації і команд, а також на стимулювання розвитку бізнесу через цільові ініціативи. Крім органічного зростання продажів, важливу частину нашої стратегії будуть як і раніше становити придбання, які дозволять в подальшому поповнювати портфель компанії. Ми з самого початку почнемо активну реалізацію своїх стратегічних пріоритетів, щоб продовжити успішний розвиток компанії і створення стійкої цінності», – узагальнив положення майбутнього стратегічного напрямку розвитку компанії Henkel Ханс Ван Байлен. 

Прибуткове зростання та привабливий рівень прибутковості

В умовах нестабільної та невизначеної ринкової ситуації компанія Henkel визначила чіткі фінансові цілі на період до 2020 року. Протягом наступних чотирьох років компанія Henkel планує досягти показника органічного зростання продажів в середньому на 2-4% з урахуванням непропорційно високого внеску ринків, що розвиваються. Для отримання скоригованого прибутку на привілейовану акцію комплексний річний коефіцієнт зростання (КГКР) компанії Henkel планує досягти результату від 7% до 9%. Це цільове зростання прибутку на акцію враховує непередбачуваність на валютних ринках і виключає великі придбання, а також викуп власних акцій для підтримки їх ринкової ціни. Крім того, компанія Henkel прагне до подальшої оптимізації скоригованої рентабельності обороту та збільшення вільного грошового потоку.

«Ми визначили фінансові цілі до 2020 року і твердо впевнені в здатності компанії забезпечити високі фінансові показники і привабливий рівень прибутковості, – говорить Карстен Кнобель (Carsten Knobel), головний фінансовий директор компанії Henkel. – Ми плануємо і далі концентруватися на управлінні витратами, підвищенні рентабельності, оптимізації чистого оборотного капіталу і створення значних грошових коштів. У майбутньому це дозволить компанії проводити інвестиції в органічне і неорганічне зростання компанії». 

Огляд стратегічних пріоритетів 

  1. Забезпечення росту

Забезпечення росту на зрілих ринках та ринках, що розвиваються стане ключовим стратегічним пріоритетом компанії Henkel. Компанія запустить ряд цільових ініціатив, спрямованих на максимальне залучення клієнтів і покупців, подальше посилення її провідних брендів і технологій, розробку і впровадження унікальних інновацій та послуг, а також пошук нових джерел зростання.

Завдяки максимальному залученню клієнтів і покупців компанія Henkel прагне прискорити зростання за рахунок розвитку нових партнерських зв’язків та випередити зростання ринку, працюючи з провідними клієнтами у всіх трьох бізнес-підрозділах. Результат буде досягнутий за рахунок реалізації поетапної реформи на орієнтованість на клієнта (концентрації на потребах клієнтів і споживачів) і виконання докладних планів по залученню клієнтів і покупців за участю всіх рівнів організації. Крім того, компанія Henkel хоче максимально використати можливості зростання, працюючи з потребами конкретних цільових груп і поставляючи продукцію, послуги та інноваційні рішення, що відповідають вимогам кожного конкретного замовника.

Компанія Henkel також планує й далі зміцнювати провідні бренди і технології, збільшувати продажі найефективніших світових брендів, а також популярних локальних торгових марок: до 2020 року продажі продукції 10 провідних брендів повинні збільшитися до 75% від загального обсягу продажів групи. Цей показник буде визначатися цільовими інвестиціями, спрямованими на зміцнення позицій провідних брендів компанії Henkel і створення конкурентних переваг за рахунок освоєння нових технологій і розробки кастомізованих продуктів і рішень в різних галузевих сегментах.

Зростанню також сприятиме постійна робота над здатністю фахівців компанії Henkel розробляти і впроваджувати унікальні інновації та послуги. Це дозволить Henkel виділитися на ринках з високою конкуренцією і концентруватися не на продукції, а на наданні рішень, диференціюючи товари і послуги для населення та підприємств. До 2020 року компанія планує розвивати аккретивні інновації та підвищувати обсяг продажів завдяки основним інноваційним рішенням. Для стимулювання інноваційних можливостей та створення умов для залучення клієнтів компанія Henkel організує та підготує до відкриття нові інноваційні центри підрозділу Клейові технології (Adhesive Technologies) в Дюссельдорфі і Шанхаї. У той же час компанія Henkel буде розширювати пропозиції та моделі послуг у всіх бізнес-підрозділах. Вони будуть включати консультації і технічні рекомендації для промислових та корпоративних клієнтів, а також пропозиції в сфері цифрового обслуговування населення, наприклад, онлайн-платформи для запису в перукарню, абонентські моделі або автоматизовану подачу замовлень.

Стратегія Henkel також буде спрямована на зміцнення системи фінансування існуючого основного виду діяльності за допомогою освоєння нових джерел зростання, наприклад, вийшовши на нові ринки і зайнявши ще неосвоєні ніші на зрілих ринках та ринках, що розвиваються. Цільові придбання допоможуть розширити портфель замовлень компанії Henkel, зміцнити її позиції на привабливих ринках і категоріях, а також нарощувати присутність в суміжних категоріях. Крім того, компанія створить спеціальний венчурний інвестиційний фонд з капіталом до 150 мільйонів євро для інвестицій в стартапи з метою обміну інформацією про цифрове обладнання та технологічний досвід.

Для здійснення програми підтримки зростання компанія Henkel збільшить свої інвестиції та підвищить капітальні витрати від приблизно 2 млрд євро за період з 2013 по 2016 рр. до 3 млрд євро за період з 2017 по 2020 рр.

Одночасно з прагненням компанії Henkel до прискорення органічного зростання продажів невід’ємну частину стратегії компанії щодо подальшого розширення портфеля проектів становитимуть придбання. Henkel продовжить слідувати наміченим шляхом, дотримуючись послідовного підходу на базі чітких критеріїв: відповідність стратегії, доступність та фінансова привабливість. У той же час компанія буде прагне підтримувати свій рейтинг облігацій на рівні A.

  1. Прискорення переходу на цифрові канали

Прискорення переходу на цифрові канали допоможе компанії Henkel успішно розвивати свій бізнес, зміцнювати відносини із клієнтами і споживачами, оптимізувати всі процеси і перетворити компанію в цілому. До 2020 року компанія Henkel реалізує цілий ряд ініціатив, спрямованих на створення цифрового бізнесу, впровадження досягнень четвертої промислової революції («Індустрія 4.0») і перетворення організації.

З метою розвитку цифрового бізнесу компанія Henkel прагне до переходу на електронні канали взаємодії із замовниками, споживачами, діловими партнерами і постачальниками по всьому ланцюжку створення цінності. Обсяги торгівлі по електронних каналах повинні зрости в два рази і скласти до 2020 року понад 4 млрд євро. Наприклад, у відносинах із споживачами компанія Henkel планує розширити свою участь за допомогою різноспрямованих пропозицій, які пов’язують платформи для електронної комерції з традиційною роздрібною торгівлею, розробити та впровадити нові цифрові платформи і значно розширити використання цифрових інструментів.

Компанія Henkel також планує впроваджувати досягнення четвертої промислової революції («Індустрія 4.0») для оптимізації планування, освоєння джерел, виробництва і постачання продукції та рішень. Перехід на цифрові канали взаємодії всередині інтегрованої глобальної мережі поставок сприятиме підвищенню якості обслуговування клієнтів, більш ефективному використанню виробничих підприємств, оптимізації виробничих і логістичних процесів, а також позитивно позначиться на тому, якими будуть наслідки діяльності компанії Henkel щодо стійкого розвитку.

Успішний перехід компанії Henkel на цифрові канали буде залежати від можливостей її співробітників та їх здібностей перетворити організацію, слідуючи концепції «тестувати й навчатися». Для цього компанія Henkel планує розширити програми спеціального навчання і розвитку. Крім того, буде створена посада Директора з цифрових технологій, що буде відповідати за всі підрозділи компанії.

  1. Підвищення оперативності

В умовах вкрай нестабільного і динамічного комерційного середовища збільшення оперативності організації стане основним фактором успіху компанії Henkel в майбутньому. Воно включатиме в себе залучення співробітників і розширення їх повноважень, максимально швидке виведення нових продуктів на ринок, а також застосування раціональних і спрощених процесів.

Щоб створити більш гнучку організацію, збільшити ефективність роботи співробітників та їх ентузіазм, компанія Henkel планує розвивати підприємницький дух своїх співробітників, заохочувати їх прагнення до змін, сприяти розвитку адаптивності та розширювати їх повноваження в прийнятті рішень. Все це буде спиратися на нашу культуру ефективності організації роботи із застосуванням механізмів відкритого зворотного зв’язку, а також систем морального і матеріального заохочення за відмінні результати роботи.

В рамках ініціативи максимально швидкого виведення нових продуктів на ринок компанія Henkel прагне до скорочення часу на впровадження інновацій за рахунок більш точного прогнозування потреб клієнтів і споживачів. Наприклад, в підрозділах Henkel Засоби для прання та догляду за оселею (Laundry and Home Care) і Косметичні засоби (Beauty Care) терміни впровадження скоротилися на 30%. Крім того, компанія Henkel прагне прискорити вихід на існуючі та нові ринки.

Крім цього компанія Henkel планує використовувати підхід «розумна простота» для підвищення адаптивності за рахунок застосування гнучких бізнес-моделей, які пристосовані до ринків, що динамічно розвиваються, а також за рахунок оптимізації робочих потоків і процесів.

  1. Фінансове зростання

Для забезпечення прибуткового зростання компанія Henkel реалізує нові підходи до оптимізації розподілу ресурсів, зосередить свою увагу на управлінні доходами, подальше підвищення ефективності структур компанії і продовжить розширювати свою глобальну мережу поставок. Всі ці ініціативи спрямовані на подальше підвищення рентабельності та дозволять Henkel здійснювати зміцнення системи фінансування компанії до 2020 року і на наступний період.

Розподіл ресурсів, що сприяє створенню вартості, дозволить в подальшому оптимізувати управління витратами за рахунок глобального збільшення прозорості бюджету за всіма зазначеними категоріями витрат, а також за рахунок поліпшених бюджетних асигнувань.

Управління чистими доходами дозволить підвищити ефективність компанії в просуванні своєї діяльності. Воно включатиме в себе, наприклад, використання в повній мірі споживчих тенденцій, а також розширення існуючих і розвиток нових категорій у відносинах з роздрібними партнерами.

Також компанія Henkel продовжить безпередньо працювати над впровадженням найефективніших структур, наприклад, над поточною трансформацією спільних сервісних центрів, виконуючих широке коло процесів, з дотриманням високих стандартів та використанням цифрових технологій у всіх бізнес-підрозділах. Крім того, компанія продовжить оптимізувати і консолідувати глобальну виробничу та складську сфери.

Після успішного початку діяльності в Європі, а також організації ділових центрів в Європі і Азії, єдина глобальна мережа поставок компанії Henkel буде додатково розгорнута в усіх регіонах.

Створення стійкої цінності

«Компанія Henkel прагне створити стійку цінність в усіх напрямках своєї діяльності. Ця мета об’єднує всіх наших співробітників й відповідає загальній системі цінностей, яка включає в себе наших клієнтів і замовників, співробітників, фінансові показники, стійкий розвиток та сімейний бізнес», – говорить Ханс Ван Байлен.

Щоб підкреслити свою прихильність до стійкого розвитку, компанія Henkel визначила чіткі цілі для підвищення ефективності використання ресурсів. Одним із прикладів є принцип «робити більше, використовуючи менше». Компанія Henkel визначила сміливі перспективні етапи стійкого розвитку, які в результаті приведуть до загального підвищення ефективності на 75 відсотків до 2020 року в порівнянні з 2010 роком. Залучення всіх співробітників компанії Henkel по всьому світу до роботи з клієнтами і споживачами, діловими партнерами та суспільством в якості послів стійкого розвитку стане основним фактором, що визначатиме лідерство компанії Henkel в даній області.

Інформація про компанію Henkel

Henkel працює по всьому світу з добре збалансованим і диверсифікованим портфелем. Компанія займає лідируючі позиції з трьома бізнес-підрозділами промислових і споживчих підприємств завдяки міцним торговим маркам, інноваціям та технологіям. Клейові технології Henkel – глобальний лідер на ринку клейових матеріалів – в усіх сегментах галузі по всьому світу. У сегментах засобів для прання, догляду за оселею (Laundry & Home Care) та косметики (Beauty Care) Henkel займає провідні позиції на багатьох ринках та в різних категоріях по всьому світу. З моменту заснування у 1876 р. компанія Henkel налічує 140 років успіху. У 2015 р. компанія Henkel звітувала про обсяг продажів на 18,1 мільярдів євро (20,1 мільярдів дол. США). Три з її брендів-лідерів – «Persil» (миючий засіб), «Schwarzkopf» (догляд за волоссям) і «Loctite» (клейовий засіб) разом принесли понад 6 мільярдів євро (близько 6,6 мільярдів дол. США). Компанія Henkel дає роботу близько 50 000 осіб по всьому світу – це пристрасна і надзвичайно багатонаціональна команда, об’єднана сильною корпоративною культурою, спільною метою створювати стійку вартість і спільні цінності. Як визнаний лідер у плані соціально-екологічної відповідальності, компанія Henkel займає провідні позиції за багатьма міжнародними індексами і рейтингами. Привілейовані акції компанії Henkel внесені в німецький фондовий індекс DAX. Щоб дізнатися більше, завітайте не сайт www.henkel.com

You may also like

Новини компаній

Кожна третя гривня з понад 1 трлн грн, залучених на підтримку держбюджету через ОВДП, інвестована ПриватБанком та його клієнтами

З початку повномасштабного вторгнення українські та іноземні інвестори вже інвестували у державні облігації України (ОВДП) ...

Leave a reply