2018 року Carlsberg Ukraine вкотре була представлена у номінаціях конкурсу маркетингових кейсів Effie Awards. Продукт компанії Garage Granny’s Anti-Сompote отримав 3 винагороди – два срібла і одну бронзу, а маркетингову команду компанії було визнано найкращою в категорії «Напої»! Офіційна церемонія нагородження відбулася 12 грудня у Києві.

Щороку на премії Effie Awards обирають найуспішніші кейси з маркетингових комунікацій. До складу журі входять провідні спеціалісти з маркетингу, топ-менеджери українських комунікаційних агентств та медіа-консультанти. Цьогоріч до групи експертів, які оцінювали стратегію, креатив і ефективність комунікацій учасників, увійшло 172 людини.

Засновник категорії хард-дрінків та її головний трендсеттер, бренд Garage від Carlsberg Ukraine здобув визнання у категоріях «Молодіжний маркетинг», отримавши срібло, та «Запуск продукту/сервісу», отримавши бронзу. Кейс присвячений прориву бренду Garage, адже команді  Carlsberg Ukraine вдалося запустити новинку Granny`s anti-Compote з унікальною комунікацією, яка посилила позитивний тренд продажів бренду, закріпила позицію лідера в категорії та допомогла залучити до профілю бренда молоду аудиторію.

Також бренд Garage отримав срібло в категорії «Кампанії з тривалим ефектом» за те, що своїм запуском на ринку України бренд змінив негативний тренд цілої категорії та повернув її до зростання.

Фіналістом конкурсу в категорії «Запуск продукту/сервісу» став також продукт «Lwiwske Eksportowe». Надихнувшись історією Львівської пивоварні, було відроджено сорт-легенду, який випускався у Львові на початку ХХ ст. «Lwiwske Eksportowe» – важлива сторінка історії Львівської пивоварні, яка знайшла своє відображення і сьогодні.

А визнання маркетингової команди Carlsberg Ukraine найкращою  у категорії «Напої» ще раз підтвердило її професіоналізм, креативність та інноваційну першість.

«Визнання на конкурсі Effie Awards — важлива ознака успіху продукту, оскільки тут перемагають лише ті ідеї, які реально спрацювали. Аналізуючи внутрішні показники,  ми бачили, що  Garage дійсно успішний бренд, але особливо важливо отримати підтвердження від професіоналів. Проте в цьому не лише наша заслуга. Ми дякуємо партнерам – агенціям, що тримають руку на пульсі тенденцій ринку, загораються нашими ідеями та втілюють їх настільки ефективно, наскільки це можливо в сучасних реаліях. Найбільше визнання для нас – вибір споживачів. Звісно ж, ми б не отримали жодної перемоги без тих, хто обирає продукцію Carlsberg Ukraine і мотивує нас удосконалюватися щодня!

І звичайно мене переповнює гордість, що наша маркетингова команда  була визнана найкращою. Це звання ще раз підтвердило  професіоналізм, креативність та інноваційну першість, мабуть, найкращої команди у світі», — Ірина Качура, віце-президент з маркетингу Carlsberg Ukraine.

Carlsberg Ukraine получила награды на конкурсе Effie Awards-2018

В 2018 году Carlsberg Ukraine в который раз была представлена ​​в номинациях конкурса маркетинговых кейсов Effie Awards. Продукт компании Garage Granny’s Anti-Сompote получил 3 награды — два серебра и одну бронзу, а маркетинговая команда компании была признана лучшей в категории «Напитки»! Официальная церемония награждения состоялась 12 декабря в Киеве.

Ежегодно на премии Effie Awards выбирают успешные кейсы по маркетинговым коммуникациям. В состав жюри входят ведущие специалисты по маркетингу, топ-менеджеры украинских коммуникационных агентств и медиа-консультанты. В этом году к группе экспертов, которые оценивали стратегию, креатив и эффективность коммуникаций участников, присоединилось 172 человека.

Основатель категории хард-дринков и ее главный тренд-сеттер, бренд Garage от Carlsberg Ukraine получил признание в категориях «Молодежный маркетинг», завоевав серебро, и «Запуск продукта/сервиса», завоевав бронзу. Кейс посвящен прорыву бренда Garage, ведь команде Carlsberg Ukraine удалось запустить новинку Granny`s anti-Compote с уникальной коммуникацией, которая усилила положительный тренд продаж бренда, закрепила позицию лидера в категории и помогла привлечь к профилю бренда молодую аудиторию.

Также бренд Garage получил серебро в категории «Кампании с длительным эффектом» за то, что своим запуском на рынке Украины бренд сменил негативный тренд целой категории и вернул ее к росту.

Финалистом конкурса в категории «Запуск продукта/сервиса» стал также продукт «Lwiwske Eksportowe». Вдохновившись историей Львовской пивоварни, был возрожден сорт-легенда, который выпускался во Львове в начале ХХ века. «Lwiwske Eksportowe» — важная страница истории Львовской пивоварни, которая нашла свое отражение и сегодня.

Признание маркетинговой команды Carlsberg Ukraine лучшей в категории «Напитки» еще раз подтвердило ее профессионализм, креативность и инновационную первенство.

«Признание на конкурсе Effie Awards — важный признак успеха продукта, поскольку здесь побеждают только те идеи, которые реально сработали. Анализируя внутренние показатели, мы видели, что Garage действительно успешный бренд, но особенно важно получить подтверждение от профессионалов. Однако в этом не только наша заслуга. Мы благодарны партнерам – агентствам, которые держат руку на пульсе тенденций рынка, загораются нашими идеями и воплощают их настолько эффективно, насколько это возможно в современных реалиях. Наибольшее признание для нас – выбор потребителей. Конечно же, мы не получили бы ни одной победы без тех, кто выбирает продукцию Carlsberg Ukraine и мотивирует нас совершенствоваться каждый день!

И конечно меня переполняет гордость, что наша маркетинговая команда была признана лучшей. Это звание еще раз подтвердило профессионализм, креативность и инновационную первенство, пожалуй, лучшей команды в мире», — Ирина Качура, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine.

You may also like

Leave a reply