15 липня 2020 року Верховна Рада України на засіданні прийняла за основу проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи” №3614 від 09.06.2020, розроблений за участі Асоціації міст України спільно з групою народних депутатів (З.Андрійовичем, Г.Третьяковою та ін.).

Законопроєкт №3614 вже готується до другого читання. Народні депутати подали ряд правок до законопроєкту, окремі з яких спрямовані на погіршення фінансової спроможності місцевого самоврядування та є антидецентралізаційними, суперечать Конституції України, а також порушують положення Європейської хартії місцевого самоврядування. 
Асоціація міст України звертає увагу на необхідності відкликання таких правок до законопроєкту №3614 і зауважує наступне:

1. «Частину другу статті 83 викласти у такій редакції “Видатки, визначені пунктом 2 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, загальнодержавних податків і зборів та/або їх частки, які закріплені за місцевими бюджетами. Такі видатки також можуть здійснюватися за рахунок інших джерел доходів місцевих бюджетів”.».

АМУ не підтримує таку пропозицію, тому що питання розподілу повноважень на власні та делеговані вирішується проектом закону, розробленим Мінрегіоном, яким вносяться зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Правка суперечить статтяі 143 Конституції України: «держава фінансує делеговані повноваження у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету або загальнодержавних податків».

2. «Частину 5 статті 93 викласти в такій редакції: «5. Якщо на території територіальної громади недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання публічних послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають публічні послуги.  Для видатків, передбачених п.п. д) п.2), п.п. в), ґ), п.3), п.6) ч. 1 статті 89 цього Кодексу, якщо іншого не встановлено договорами про міжбюджетні трансферти, їх обсяги розраховуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

АМУ не підтримує таку пропозицію, тому що порушується ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка гарантує фінансову самостійність місцевого самоврядування. Кабінету Міністрів України надаються повноваження розпоряджатися ресурсами органів місцевого самоврядування.

3. «Доповнити частину п’яту статті 93 абзацом другим такого змісут: “Для видатків, передбачених п.п. д) п.2), п.п. в), г) п.3), п.6) ч. 1 статті 89 цього Кодексу, якщо іншого не встановлено договорами про міжбюджетні трансферти, їх обсяги розраховуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”».

АМУ не підтримує таку пропозицію, тому що порушується стаття 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка гарантує фінансову самостійність місцевого самоврядування, а правкою передбачається, що Кабінету Міністрів України надаються повноваження розпоряджатися ресурсами місцевого самоврядування.

4. «Доповнити пунктом 19-1  у такій редакції: “19-1. Статтю 98 викласти у такій редакції: «Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, а також бюджету м. Києва

1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів  та бюджету м. Києва здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:

1) кількість населення;

2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом  17 частини першої статті 64 та пунктом 1-1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;

3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1  частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;

4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету та  бюджету м. Києва, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.

2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету та  бюджету м. Києва за надходженнями податку на прибуток підприємств є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України та бюджету м. Києва у розрахунку на одну людину. Індекс  податкоспроможності відповідного обласного бюджету за надходженнями податку на доходи фізичних осіб є коефіцієнтом, що визначає рівень  податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім  показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.

3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу  податкоспроможності відповідного обласного бюджету та бюджету м. Києва.

Якщо значення індексу: в межах 0,9-1,1 – вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80  відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. “.».

АМУ не підтримує таку пропозицію, тому що правкою пропонується збільшити обласні бюджети за рахунок вилучень з бюджету міста Києва шляхом включення бюджету Києва до системи вирівнювання. При цьому вирівнювання між бюджетами здійснюється по неспіврозмірним доходам: до бюджету міста Києва за чинними нормами Бюджетного Кодексу України зараховується 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб, в той час як в області 15, а у міст 60.

5. «Пункт 20 розділу І проекту викласти у такій редакції: “Статтю 99 викласти у такій редакції: «Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів  місцевого самоврядування, в тому числі бюджетів міст Києва та Севастополя

1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів  місцевого самоврядування, в тому числі бюджетів міст Києва та Севастополя, здійснюється з урахуванням таких параметрів:

1) кількість населення;

2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктами 1  та 1-1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний  період;

3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.

2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень  податкоспроможності бюджету місцевого самоврядування, в тому числі бюджету м. Києва, порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах  місцевого самоврядування України у розрахунку на одну людину.

3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу  податкоспроможності відповідного бюджету.

Якщо значення індексу:

в межах 0,9-1,1 – вирівнювання не здійснюється;

менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80  відсотків суми,

необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості  відповідного бюджету 0,9;

більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі  50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.» “.».

АМУ не підтримує таку пропозицію, тому що правкою передбачається включення бюджету Києва до системи вирівнювання. При цьому вирівнювання між бюджетами здійснюється по неспіврозмірним доходам: до бюджету міста Києва за чинними нормами Бюджетного Кодексу України зараховується 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб, в той час як в області 15, а у міст 60.

Асоціація міст України, захищаючи інтереси місцевого самоврядування, звертається до народних депутатів Безгіна В.Ю., Васильченко Г.І. та Тістика Р.Я. з проханням не наполягти на врахуванні окремих поданих ними правок до законопроєкту №3614, які зменшують доходи бюджетів місцевого самоврядування, звужують фінансову самостійність громад та централізують бюджетну систему. 

Джерело: auc.org.ua

You may also like

Leave a reply