Кабінет Міністрів розпорядженням від 14 лютого 2023 р. № 160-р затвердив план заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки, що включає 43 завдання.

Як пояснили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, заходи плану розроблені у відповідності до завдань Стратегії та спрямовані на реалізацію її стратегічних напрямів: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Задля здійснення належного моніторингу стану реалізації заходів плану, передбачається щоквартальне інформування органами виконавчої влади про виконання визначених їм завдань.

Реалізація плану заходів як на національному, так і та регіональному рівнях здійснюватиметься у співпраці з інститутами громадянського суспільства, міжнародними та іншими заінтересованими установами та організаціями, які визначені партнерами з виконання заходів.

Передбачено, що за результатами виконання завдань плану заходів підвищиться рівень обізнаності громадян про можливості створення інститутів громадянського суспільства; спростяться процедури їх реєстрації; зросте рівень участі громадян, інститутів громадянського суспільства, жителів громад у прийнятті рішень як на національному, так і на місцевому рівні; зміцніє інституційна та ресурсна спроможність інститутів громадянського суспільства, що розширить можливості їх діяльності, зокрема, благодійної та волонтерської, участі у соціально-економічному житті; розширяться механізми їх фінансової підтримки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, суб’єктами господарювання; широко застосовуватимуться практики міжсекторальної співпраці між інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та органами державної влади для досягнення суспільного блага тощо.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.