Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться учасником індустріального (промислового) парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків» від 7 вересня 2022 р. № 997.

Відповідно до затвердженого нею Порядку ввезення товарів учасником індустріального парку на митну територію України здійснюється відповідно до встановлених законодавством з питань державної митної справи вимог.

Ввезені товари використовуються учасником на території (у межах) індустріального парку виключно для здійснення ним господарської діяльності відповідно до договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку та концепції індустріального парку.

Учасник зобов’язаний:

– протягом 20 робочих днів після ввезення товарів із звільненням від оподаткування зарахувати їх на баланс і надати до Мінекономіки, територіального органу ДПС за податковою адресою та митниці за місцем оформлення довідку про факт оприбуткування ввезених товарів в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису за формою згідно з додатком 1;

– надавати щокварталу до 25 числа наступного місяця до Мінекономіки, територіального органу ДПС за податковою адресою та митниці за місцезнаходженням звіт про цільове використання ввезених товарів із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису за формою згідно з додатком 2.

У разі нецільового використання товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість, учасник невідкладно інформує про це митницю оформлення і вживає заходів до самостійного визначення та погашення податкових зобов’язань і пені, які підлягають сплаті відповідно до вимог Податкового та Митного кодексів України.

У разі встановлення Мінекономіки або органами ДПС протягом п’яти років з дати ввезення на митну територію України товарів фактів їх нецільового використання, зокрема списання з балансу підприємства з будь-яких причин, надання в оренду, лізинг чи передачу в користування третім особам на будь-яких інших умовах, відчуження, втрати статусу учасника відповідна інформація надсилається до Держмитслужби.

У разі виявлення митним органом фактів недотримання умов ввезення та цільового використання товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість, митниця за місцезнаходженням відповідного учасника вживає заходів до організації та проведення документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів і визначення грошових зобов’язань відповідно до положень Податкового та Митного кодексів України.

Стягнення несплачених сум ввізного мита та податку на додану вартість і пені в разі невиконання учасниками встановлених вимог здійснюється контролюючими органами в порядку та розмірах, передбачених Податковим та Митним кодексами України.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 558;

2) постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 430 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 і від 19 червня 2013 р. № 558»;

3) пункт 126 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.