Як Україні посісти третє місце в Європі за рівнем інтернаціоналізації МСБ?

Як Україні посісти третє місце в Європі за рівнем інтернаціоналізації МСБ?

Останнім часом, лібералізація умов світової торгівлі, ровиток світових платіжних систем, покращення логістичних мереж все більше сприяють інтернаціоналізації бізнесу по всьому світу.

Наразі, на жаль, використання бізнес-стратегій інтернаціоналізації є мало поширеним серед українського малого та середнього бізнесу у порівнянні з українськими великими підприємствами та МСБ країн Європи.

Зважаючи на важливу економічну та соціальну роль МСБ в Україні, забезпечення рівного доступу до можливостей інтернаціоналізації здатне створити необхідні передумови для економічного зростання України.

Важливий вплив на  інтернаціонаціоналізацію малого та середнього бізнесу чинить регуляторне середовище.

За останні роки в Україні було здійснено ряд реформ, що покращили регулювання діяльності МСБ. Проте за даними опитування бізнесу, останні досить часто зустрічаються з проблемами щодо проходження дозвільних процедур, митниці, адміністрування ПДВ та здійснення міжнародних платежів.

Рівень інтернаціоналізації МСБ залежить не лише від регуляторного середовища, що встановилося у державі, а й від нерегуляторних факторів.

Щодо нерегуляторного середовища, то починаючи з 2013 року було започатковано велику кількість ініціатив, метою яких є стимулювання розвитку малих та середніх підприємств та подолання бар’єрів, що негативно впливають на можливості цього розвитку.

Більшість програм були створені у тісній співпраці між міжнародними інституціями, урядом України та громадянським суспільством. Разом з тим, важливим залишається питання поінформованості українських підприємців щодо можливостей використання вищезгаданих програм з метою підвищення ефективності ведення підприємницької діяльності та отримання ресурсів, необхідних для розвитку бізнесу.

Варто зазначити, що МСБ в Україні частіше стикаються з бар’єрами на шляху до інтернаціоналізації у порівнянні із великими підприємствами. Однак зважаючи на фундаментальну роль МСБ для української економіки, виникає  об’єктивна необхідність в розробці ефективних механізмів, які б гарантували рівний доступ до можливостей інтернаціоналізації, а отже сприяли більшому використанню потенціалу МСБ, що у свою чергу здатне посилити економічне зростанню України.

Для надання рекомендацій уряду України з приводу покращення середовища функціонування МСБ та сприяння його подальшому розвитку та інтернаціоналізації було проаналізовано кращі міжнародні практики. В обраних країнах був зроблений огляд регуляторного середовища за п’ятьма ключовим напрямками, пов’язаними із інтернаціоналізацією МСБ. Крім того, було проаналізовано ініціативи, що були впроваджені в цих країнах для стимулювання розвитку МСБ, за трьома напрямками.

У результаті було сформовано рекомендації та оцінено їх економічний ефект. Для оцінки економічного ефекту запропонованих рекомендацій було розроблено багаторівневу методологію. Так, із метою розуміння статусу кво було обраховано Індекс інтернаціоналізації України у 2015 році. Додатково, отриманий показник було порівняно із значеннями до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Показники інтернаціоналізації України було порівняно із результатами 27 європейських країн у 2015 році.

Внаслідок впровадження запропонованих рекомендацій очікується зростання показників інтернаціоналізації України від 0.45 балів у 2015 році до 0.73 балів у 2020 році, де 1 є максимальний рівнем інтернаціоналізації МСБ, а 0 – мінімальним. Отриманий результат дозволить піднятися Україні на третє місце серед країн Європи за сприятливістю середовища для інтернаціоналізації МСБ.

Оставить комментарий