Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для місцевої інфраструктури» від 13 жовтня 2023 р. № 1087.

Затверджені нею критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається суб’єктам господарювання з метою сприяння господарській діяльності з будівництва або модернізації місцевої інфраструктури, та встановлюють умови, за яких така державна допомога є допустимою для конкуренції.

До категорій отримувачів державної допомоги належать суб’єкти господарювання, які одночасно відповідають таким ознакам:

1) є суб’єктами господарювання, які не перебувають у скрутному становищі;

2) є суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з інфраструктурою, що використовується для пропозиції та/або реалізації товарів (робіт, послуг) на ринку (економічну діяльність).

Державна допомога повинна мати стимулюючий ефект.

Державна допомога вважається такою, що має стимулюючий ефект, якщо:

1) отримувач державної допомоги звернувся за державною допомогою до початку робіт з реалізації проекту із залученням державної допомоги чи провадження діяльності або має підтвердження того, що право на отримання державної допомоги надано до початку робіт з реалізації проекту чи провадження діяльності;

2) звернення про отримання державної допомоги містить, зокрема, назву та категорію суб’єкта малого, середнього або великого підприємництва, опис проекту, у тому числі дату його початку та закінчення, місце реалізації проекту, перелік необхідних витрат, форму надання та обсяг державної допомоги;

3) надавач державної допомоги у разі надання державної допомоги суб’єктам господарювання великого підприємництва поза межами програми державної допомоги підтверджує на підставі наданої отримувачем державної допомоги документації, що державна допомога приведе до істотного:

– розширення сфери дії проекту чи діяльності; або

– збільшення загальної суми витрат отримувача державної допомоги на реалізацію проекту чи провадження діяльності; або

– збільшення швидкості завершення реалізації відповідного проекту чи провадження діяльності.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.