Нотаріальна палата України інформує, що 1 жовтня 2023 р. набере чинності наказ Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 р. № 2542/5, яким визначено процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Затвердженим Порядком визначено такі види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі:

1) неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

2) неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

3) неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

4) неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

5) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

6) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

7) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;

8) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;

9) в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;

10) в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносилась згідно з абз. 2 п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

11) в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносилась відповідно до п. 9-1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

12) інші розбіжності.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за визначеною Порядком формою, підписується особисто СПФМ шляхом накладення електронного підпису, що ґрунтується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

До Повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності), заархівовані в один файл для кожного запису повідомлення.

Повідомлення разом зі сканованими копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) надсилається СПФМ Міністерству юстиції України у вигляді заархівованої теки, яка захищається шляхом її направленого шифрування з використанням сертифіката шифрування отримувача, який Міністерство юстиції України разом з адресою електронної пошти для отримання таких повідомлень розміщує на офіційному веб-сайті.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.