Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні», яким передбачено:

– зміни до Податкового кодексу України;

– нова редакція Закону України «Про віртуальні активи»;

– зміни до інших законодавчих актів.

Документ окреслює механізм правового регулювання, обсяг юридичних зобов’язань для учасників ринку, яких необхідно дотримуватись, концепцію оподаткування, а також питання захисту прав інвесторів від шахрайства та інших неправомірних дій на ринку.

За основу проекту взято Регламент ЄС MiCA (Markets in Crypto assets), який буде імплементовано в українську площину.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.