Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я» від 28 червня 2024 р. № 756.

Змінами до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, впроваджено особистий кабінет пацієнта – сукупність функціональних можливостей центральної бази даних та електронних кабінетів пацієнта, які функціонують у складі центральної бази даних та електронних медичних інформаційних систем, підключених до центральної бази даних відповідно до цього Порядку, і забезпечують реалізацію права доступу пацієнтів до інформації та документів у центральній базі даних і використання пацієнтами електронних сервісів, впроваджених відповідно до законодавства.

Особистий кабінет пацієнта забезпечує доступ пацієнтів (їх законних представників) до електронної системи охорони здоров’я через електронний кабінет пацієнта, що входить до складу центральної бази даних, або через електронні кабінети пацієнта, що функціонують в електронних медичних інформаційних системах, підключених до центральної бази даних відповідно до цього Порядку, у тому числі на Порталі Дія, зокрема із використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Пацієнт має право:

1) реєструвати себе в центральній базі даних, подавати заяви про внесення змін і доповнень до відповідних відомостей у Реєстрі пацієнтів;

2) вносити та переглядати інформацію про себе, що міститься в центральній базі даних;

3) подавати декларацію через електронну систему охорони здоров’я в порядку, установленому МОЗ, вносити інформацію про припинення дії декларації до Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, переглядати записи про всі подані декларації в зазначеному Реєстрі;

4) переглядати перелік електронних медичних інформаційних систем, яким пацієнт надав доступ до інформації про себе, що міститься в центральній базі даних, із метою використання функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я, за умови автентифікації пацієнта в електронному кабінеті пацієнта, що функціонує у відповідній електронній медичній інформаційній системі, а також припиняти такий доступ.

Законний представник пацієнта, зареєстрований у центральній базі даних, від імені та в інтересах пацієнта реалізує права пацієнта, передбачені цим Порядком та нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів центральної бази даних.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.