Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 21 червня 2023 р. № 80, якою змінено підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.

Як пояснили у Національному банку, зокрема виокремлено застосування штрафів за найпоширеніші види порушень у сфері ПВК/ФТ:

  • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо управління ризиками – до 50 млн грн;
  • невідповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ вимогам законодавства у цій сфері – до  1 млн грн.

Також збільшено граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері ПВК/ФТ:

  • порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів – до 50 млн грн;
  • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних операцій/переказів коштів – до 10 млн грн;
  • неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, зокрема встановлення їм необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику – до 10 млн грн.

Окрім того, збільшено граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері валютного законодавства, а саме:

– суттєві порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту – до 1 млн грн;

– інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства, у тому числі недопущення до перевірки/створення перешкод щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку, нездійснення банком аналізу, перевірки документів (інформації) про валютні операції – до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

– порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту, які не є суттєвими – до 400 тис. грн.

Джерело: Lexinform

You may also like

Comments are closed.