Документ відповідає пріоритетним завданням сучасної державної політики в Україні, а саме розвитку підприємництва. Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні шляхом створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва через консолідацію зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток в країні та підвищення рівень життя населення

Для досягнення вищезазначеної мети визначено шість стратегічних напрямів. А саме: створення сприятливого середовища для розвитку МСП, покращення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризація підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, сприяння експорту/інтернаціоналізації, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП. Координуватиме виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії Мінекономрозвитку.

Ознайомитися з текстом документа

Джерело: Національна платформа МСБ

You may also like

Leave a reply