УААПФ проаналізувала дані фінансової звітності недержавних пенсійних фондів, зокрема визначення справедливої вартості цінних паперів, обіг яких зупинений, та дійшла висновку, що серед адміністраторів НПФ та Компаній з управління активами, що здійснюють обслуговування НПФ, немає єдиного підходу щодо визначення справедливої вартості акції АТ «Мотор Січ».

На сьогодні оцінка вартості цінних паперів в активах НПФ здійснюється згідно з обліковою політикою кожного конкретного НПФ та з урахуванням професійного судження компанії з управління активами, що обслуговує конкретний НПФ. Розбіжності в оцінці вартості цінних паперів одного й того ж емітента призводять до неможливості коректного порівняння результатів діяльності НПФ, коректної оцінки їхньої дохідності, а також до неоднакової дохідності пенсійних накопичень учасників, інвестованих у відповідні цінні папери, різними фондами.

Завищення справедливої вартості цінних паперів призводить до штучного збільшення чистої вартості активів окремих НПФ. Окрім того, що це може вводити в оману людей щодо справжнього рівня доходності пенсійних накопичень в таких фондах, це також дозволяє завищувати фактичні розміри витрат фондів, «на папері» зберігаючи їх нижчий відсоток від чистої вартості активів.

УААПФ, яка захищає права учасників недержавних пенсійних фондів та виступає за єдині стандарти оцінки та обліку активів НПФ, висловлює глибоке занепокоєння тим, що внаслідок невизначеності ситуації, що склалася навколо АТ «Мотор Січ», порушуються та, ймовірно, й надалі можуть бути порушені права та інтереси не тільки акціонерів АТ «Мотор Січ», а й учасників недержавних пенсійних фондів.

УААПФ у своєму листі звернулась до Національної комісії з цінних паперів фондового ринку про необхідність надати роз’яснення та/або рекомендації для компаній з управління активами та адміністраторів НПФ з метою застосування єдиного підходу до визначення справедливої вартості акцій АТ «Мотор Січ», які входять до складу активів недержавних пенсійних фондів, з урахуванням положень Міжнародних стандартів фінансової звітності. Також, на думку УААПФ, необхідно внести зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду та визначити правила оцінки цінних паперів, обіг яких зупинений не за рішенням НКЦПФР.

Своєю чергою, НКЦПФР розглянувши лист УААПФ, повідомила, що комісія рекомендує при оцінці акцій АТ «Мотор Січ» враховувати наявність судового рішення щодо обмеження їх обігу та керуватись принципом обачності з метою уникнення завищення вартості активів НПФ.

Ознайомитись з повним текстом листа УААФП можна за посиланням

Ознайомитись з відповіддю НКЦПФР можна за посиланням

Довідка:

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ)  була утворена у 2006 році з метою розбудови прозорого та цивілізованого ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, що відповідають світовим стандартам.
УААПФ є об’єднанням учасників системи накопичувального пенсійного забезпечення, а саме: адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Вам також може сподобатися

Leave a reply