УА АПФ пропонує включити розвиток пенсійного накопичення до Комплексної концепції розвитку фінансового сектору до 2025 року

УА АПФ пропонує включити розвиток пенсійного накопичення до Комплексної концепції розвитку фінансового сектору до 2025 року

УА АПФ надала ряд своїх пропозицій до Комплексної концепції розвитку фінансового  сектору до 2025 року, яку наразі фіналізують НБУ, Мінфін, Нацкомфінпослуг та інші профільні органи державного регулювання.

Серед пропозицій є:

  • Запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення з врегулюванням «прострочки» старту внесків до неї, який мав розпочатись з 01.01.2019 згідно діючого законодавства, та практичним відпрацюванням технологічних процедур роботи обов’язкового пенсійного накопичувального рівня пенсійної системи (відкриття ІПС, сплати внесків, обліку, взаємодії всіх суб’єктів, що залучені до процесу, тощо).
  • Конкретні заходи з розвитку та підвищення надійності пенсійного накопичення в Україні, в тому числі посилення відповідальності компаній, що обслуговують недержавні пенсійні фонди, підвищення прозорості діяльності НПФ через вимоги до щоденного розкриття інформації та звітності і контролю за цим з боку держрегулятора, розширення повноважень та функцій Рад НПФ та адміністраторів щодо захисту прав учасників недержавних пенсійних фондів, створення ефективних процедур усунення компаній, що обслуговують недержавні пенсійні фонди (адміністратори, КУА, банки-зберігачі), у разі порушення ними законодавства, та призначення тимчасових обслуговуючих компаній, посилення взаємодії та взаємодопомоги державних інституцій у системі накопичувального пенсійного забезпечення, забезпечення можливості транскордонного руху пенсійних накопичень, їх переведення між вітчизняними та іноземними установами накопичувального пенсійного забезпечення.
  • Запровадження дієвих гарантій збереження та захисту пенсійних накопичень, що не потребують додаткових витрат ані з боку учасників пенсійних фондів, ані з державного бюджету, серед яких зміна місця НПФ в черговості задоволення вимог кредиторів в ситуаціях банкрутства (припинення) емітентів та підприємств, в інструменти (зобов’язання) яких інвестовані активи накопичувальних пенсійних фондів згідно законодавства (як пріоритетні, соціально-значущі захищені кошти, одразу після сплати податків державі та зарплати працівникам), позачергове повернення пенсійних активів з банків, які визнані неплатоспроможними; створення державою цільових, захищених інвестиційних інструментів для залучення пенсійних накопичень в пріоритетні галузі економіки та проекти з урахуванням потреб у захисті пенсійних накопичень від інфляції; розширення можливостей диверсифікації інвестиційних портфелів інституційних інвесторів, в тому числі вітчизняних пенсійних фондів (що можна координувати з земельною реформою та приватизацією держпідприємств).
  • Гармонізація оподаткування в сфері пенсійного забезпечення: приведення оподаткування пенсій, незалежно від джерел їх формування, до єдиних прозорих правил (одноразових пенсійних виплат та виплат на визначений строк, державних та недержавних пенсій, солідарних та накопичувальних), врегулювання в законодавстві та на практиці питання, що всі операції та послуги, які провадяться в сфері накопичувального пенсійного забезпечення, не є об’єктом оподаткування ПДВ, в тому числі операції щодо інвестування та отримання доходів від інвестування пенсійних активів, в тому числі у інвестиційну нерухомість, розширення можливості отримання податкової знижки (на розмір ПДФО з усієї суми пенсійних внесків без обмеження) та не через механізм повернення сплачених податків через рік, а нарахування знижки в момент сплати пенсійних внесків.
  • У рамках технологічного розвитку та діджіталізації процесів УА АПФ пропонує посилити систему контролю та організаційного «блокчейну» при проведенні операцій з пенсійними активами НПФ, оцінці вартості активів НПФ та зобов’язань НПФ, зменшити паперовий документообіг та максимально перевести укладення правочинів в сфері накопичувальних пенсій в електронну форму з можливістю робити це дистанційно з будь-якого куточку світу.

Впевнені, що всі викладені пропозиції мають вагоме практичне значення, оскільки базуються на результатах аналізу багаторічного досвіду роботи системи накопичувального пенсійного забезпечення, різних видів недержавних пенсійних фондів, банків-зберігачів, адміністраторів та КУА, що управляють пенсійними активами, в реаліях нашої економіки та стану ринків капіталу, в умовах економічних коливань та криз.

Оставить комментарий