Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року” на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджених Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 № 418-р в рамках пріоритетного напряму реформи “Створення сприятливого бізнес-клімату і розвиток малого та середнього підприємництва”.

Метою проекту є створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання бізнесу та розкриття потенціалу МСП. Мається на увазі затвердження довгострокових пріоритетів державної політики щодо розвитку та підтримки МСП, які сприятимуть виконанню положень Акту про малий бізнес для Європи в Україні.

Зазначений проект розпорядження та пояснювальна записка до нього розміщена на веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі “Обговорення проектів документів”.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту розпорядження приймаються впродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу: 01008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або на адресу електронної пошти: [email protected] та [email protected].

Другим етапом роботи над стратегією є розробка плану її впровадження. Очікується, що проект плану буде представлений на обговорення до квітня 2017 року. У плані будуть розписані конкретні кроки по кожній із 6 стратегічних цілей, вказані органи, відповідальні за виконання поставлених завдань, а також терміни та індикатори виконання, джерело фінансування.

Після прийняття Стратегії плануються широкі громадські консультації щодо Плану її реалізації. План буде затверджуватися окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Зараз Стратегія направлена в усі ключові органи центральної виконавчої влади на погодження, зауваження та коментарі.

Проект FORBIZ продовжує надавати Міністерству економічного розвитку та торгівлі технічну допомогу для завершення роботи над Стратегією та розробки Плану її впровадження.

You may also like

Leave a reply