Відтепер з’явилися офіційно нові поняття: інвестор зі значними інвестиціями, інвестиційний проект із значними інвестиціями. Чимало бонусів для інвесторів, форми (інструменти) надання держпідтримки інвестпроектам з вагомими інвестиціями.

Це стало можливим, завдяки ухваленню Закону України «Про державну підтримку інвестпроектів із значними інвестиціями в Україні» від 17 грудня 2020 р. № 1116-IX.

Відповідно до офіційного Документу ось такі переваги для значних інвестицій: по-перше, це звільнення від сплати певних податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України; по-друге, це звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що надходять лише для реалізації інвестпроекту із вагомими інвестиціями на виконання спеціального інвестдоговору, відповідно до Митного кодексу України; по-третє, це виконання переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестпроекту із значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) для реалізації інвестпроекту із вагомими інвестиціями на умовах, визначених з врахуванням зобов’язань, передбачених відповідним інвестиційним договором, та з переважним правом інвестора із величезними інвестиціями придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дотермінового припинення), якщо таке право передбачено відповідним інвестдоговором; по-четверте, це забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), потрібних для виконання інвестпроекту із великими інвестиціями.

Інвестиційний проект має відповідати вимогам, щоб отримати держдопомогу:

– реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім тютюнної та алкогольної сфери), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (окрім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;

– передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у вищезазначених сферах, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями потрібних для реалізації інвестпроекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;

– створення впродовж терміну реалізації інвестпроекту із величезними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платнею персоналу, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;

– обсяг великих інвестицій в об’єкти інвестування протягом терміну реалізації інвестпроекту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим НБУ станом на перший робочий день кварталу, в якому подається запит, та на дату фактичної реалізації великих інвестицій в об’єкти інвестування на виконання відповідного інвестиційного договору;

– термін реалізації інвестпроекту не довше 5 років.

Між інвестором та Урядом укладається відповідна інвестугода. Сума держпідтримки не може перевищувати 30 відсотків планового обсягу великих інвестицій за інвестпроектом із вагомими інвестиціями.

Також буде сформована державна установа, наділена повноваженнями КМУ на виконання супроводу заявника та інвестора на всіх етапах проекту,  та реєстр інвестпроектів із величезними інвестиціями.

За матеріалами LexInform

Вам також може сподобатися

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *