Про принципи взаємодії організацій підприємців

Про принципи взаємодії організацій підприємців

Оновлення політичного ландшафту, що відбувалось в країні протягом останніх кількох місяців, не дає впевненості у готовності політикуму до проведення глибоких економічних реформ. Та готовність інвестувати у власну справу залежить не тільки і не стільки від економічної політики держави, як від тих формальних та неформальних правил (інститутів), згідно яких ведеться бізнес в країні. Шляхом пошуку рішень на питання, що турбують власників, об’єднанням ресурсів задля впливу та проактивною позицією щодо впровадження змін, ми, підприємці, беремо на себе відповідальність за розвиток економіки. Ключову роль у цьому процесі має відіграти розширення співпраці організацій підприємців. В Комітеті підприємців України ми обговорили та пропонуємо колегам наше бачення того, за якими принципами мала б сьогодні відбуватись наша співпраця.

Ми переконані, що формувати порядок денний від імені бізнесу має сам бізнес, конкретно – його власники. Отже, ми маємо розбудовувати системи прийняття економічних рішень таким чином, аби мати можливість залучати їх безпосередньо.

Для представництва своїх інтересів підприємці створюють об’єднання, які можна оцінити за наступними критеріями:

  • репрезентативність,
  • дієвість,
  • сталість.

В Україні достатньо багато організацій, які відповідають цим критеріям. Зареєстровані (сталі) громадські об’єднання власників бізнесу (членські організації) мають необхідний для представництва рівень репрезентативності, а історія їх діяльності визначає рівень довіри до них з боку підприємців.

Підприємці та, відповідно, їх об’єднання, можуть мати різні інтереси та цілі. Задля спільного просування окремих ініціатив асоціації об’єднуються в коаліції. Завдання сьогодення забезпечити прийняття спільних рішень з урахуванням різноманіття позицій та створювати дієві і прозорі коаліції для досягнення узгоджених цілей. Практичне втілення цих цінностей створює підґрунтя для успіху спільних справ.

Реалізація цих цінностей полягає у включенні в коаліційні угоди наступних правил:

  • публічна мета,
  • описані правила,
  • спрощена та повна процедури прийняття рішень,
  • відкрите голосування,
  • прозоре фінансування,
  • асоційоване членство,
  • пряма демократія.

Коаліції створюються з певною метою, яка має бути публічно оголошена. Оцінка окремих ініціатив на відповідність цілям дозволяє утримувати фокус діяльності. Публічне її оголошення розширює коло учасників та дозволяє залучати ресурси.

Правила мають давати відповідь щонайменше на два питання – хто та з якими правами може долучитись, та як приймаються рішення в коаліції. Правила мають бути описані, аби уникнути конфліктів та мати можливість контролювати їхнє дотримання. Правила є підґрунтям довіри між учасниками, яка, в свою чергу, є основою співпраці. Під час діяльності правила будуть уточнюватись і доповнюватись. Та навіть початок співпраці не можливий без них.

Ми вважаємо за необхідне розвивати консенсусно-орієнтований підхід у прийнятті рішень в коаліціях. Адже для втілення у життя є важливим не тільки рішення як таке, а й рівень його підтримки. Такий підхід передбачає наявність спрощеної і повної процедури та права блокуючого голосу. Зазвичай рішення в коаліції приймаються за спрощеною процедурою протягом декількох днів. Використання блокуючого голосу дозволяє учаснику коаліції змінити процедуру на повну у випадках принципової незгоди. Повна процедура дозволяє приймати рішення з урахуванням різних позицій.

Другою складовою такого підходу є вибудова процесу, коли дискусія передує пропозиціям, а самі пропозиції використовуються для пошуку консенсусу. Ключовим тут є використання відкритого голосування та право змінити рішення протягом голосування. За цих умов є можливість бачити позицію та переконувати один одного. Сила нашої єдності ґрунтується на врахуванні різноманіття поглядів.

Окремим пунктом в коаліційній угоді має бути питання фінансування її діяльності. Мінімально прийнятними ми вважаємо публічне зазначення джерел фінансування та регулярну фінансову звітність для учасників. Це той рівень прозорості, який забезпечує довіру як з боку суспільства, так і з боку коаліціянтів.

Окремі учасники, які виступають від власного імені (зокрема експерти), та громадські об’єднання, які поділяють мету, але не готові стати учасниками або не відповідають заявленим критеріям щодо участі в коаліції, мають можливість долучитись як асоційовані члени. Такі учасники мають право приймати участь в обговоренні з дорадчим голосом. Ширше залучення та всебічна експертиза сприяють отриманню якісних рішень, які можуть бути втіленими в життя з найменшими витратами.

Ми, бізнес-асоціації, представляємо інтереси підприємців. Та легітимність прийнятих нами рішень забезпечується їхньою підтримкою з боку власників бізнесу. Безпосередня участь підприємців у прийнятті рішень є стратегічним напрямком розбудови коаліцій. Демократія має безліч інструментів та форм. Інтернет та сучасні засоби комунікації дозволяють використовувати їх для вирішення питань окремих спільнот.

Створюючи коаліції, що ґрунтуються на цінностях, ми тим самим створюємо іншу реальність. Поширення політичних порядків відкритого доступу починаються з впровадження таких порядків в наших об’єднаннях.

Едуард Курганський, Комітет підприємців України

Джерело: platforma-msb

Оставить комментарий