Звіт про роботу, аналітика тенденцій освітнього ринку послуг України та затвердження планів на наступні роки стали основними питаннями чергового щорічного засідання науково-навчального комплексу «Економосвіта» ім. академіка Мар’яна Долішнього.  

Голова Координаційної Ради «Економосвіти», ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко проаналізувала ситуацію на освітньому ринку України і, зокрема, її західного регіону. За її словами, ухвалення нового Закону України «Про вищу освіту» суттєво змінило пріоритети діяльності учасників комплексу «Економосвіта», а прийнятий за тим План заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди диктує нові вектори організації та розвитку науково-освітньої діяльності, до яких потрібно віднести: 1. Розроблення за участі роботодавців стандартів вищої освіти. 2. Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці. 3. Інтеграція науки та освіти, створення технологічних і наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі. 4. Пріоритетна підтримка прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки України. 5. Запровадження ефективного механізму розвитку наукової матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів і наукових установ, звільнення від оподаткування коштів грантів на виконання наукових та науково-дослідних робіт і розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень. 6. Стимулювання наукової та інноваційної діяльності молоді. 7. Захист інтелектуальної власності як необхідна передумова успішної комерціалізації наукових розробок.

Здійснення комплексу заходів має реалізовуватись на фоні: зниження престижності економічної освіти внаслідок перенасичення ринку фахівцями заданого напряму, зменшення загальної кількості абітурієнтів, скорочення обсягів фінансування державного замовлення і державного фінансування наукової діяльності, погіршення фінансового стану бізнесу, у тому числі й банківського, утруднення працевлаштування випускників внаслідок появи на ринку великої кількості професіоналів, які працювали у сфері фінансів і бізнесу та які втратили роботу унаслідок важкої економічної ситуації у країні, браку коштів у потенційних замовників для фінансування науково-дослідних робіт.

Тамара Смовженко звернула увагу, що з одного боку виші Західного регіону мають перевагу у залученні абітурієнтів внаслідок воєнних дій на сході, з іншого – зростає недобросовісна конкуренція навчальних закладів, особливо з закордонних ВНЗ. Відтак, актуальним є питанням пошуку нових «ринків абітурієнтів» (наприклад, громадян Африканського континенту та азійських країн, які входили до складу колишнього Радянського Союзу).

Проведене минулоріч засідання Координаційної ради комплексу дозволило узагальнити результати роботи у 2013 році та окреслити напрями співпраці на 2014 рік з таких питань: функціонування спецрад із захисту дисертацій; науково- теоретичної та методичної підтримки курсу «Фінансова грамотність»; виконання грантових науково-освітніх проектів; видавничої діяльності; упровадження в навчальний процес дисципліни «Україна: основи формування політичної нації»; пропагування комплексу через друковані засоби та Інтернет ресурси та ін. Детальний аналіз виконання Ухвали засідання Комплексу показав, що більшість заходів, ухвалених учасниками засідання, виконано.

Перспективними напрямами роботи Комплексу на 2015 рік визначили: формування позитивного іміджу системи економічної освіти на вітчизняному і міжнародному рівнях; удосконалення організації навчального процесу в закладах – учасниках Комплексу (створення робочих груп для розроблення професійних стандартів, компетентнісних вимог, навчальних планів підготовки фахівців економічних спеціальностей відповідно до нових вимог ЗУ «Про вищу освіту» тощо); удосконалення співпраці щодо механізму оформлення заявок і подання документів на участь у грантах і проектах за кошти Європейського Союзу; продовження роботи над проектом «Фінансова грамотність»: розроблення плану спільних заходів учасників Комплексу в рамках реалізації проекту (координація роботи щодо проведення Всеукраїнського турніру юних знавців з фінансової грамотності в Дніпропетровську, розширення кількості шкіл, в яких буде запроваджено курс «Фінансова грамотність» у 10-х класах, апробація новоствореного інтерактивного електронного посібника «Фінансова грамотність», проведення тренінгів у регіонах для підготовки вчителів, розробка навчальних програм із фінансової грамотності для учнів 5–9 класів, поетапне впровадження елементів фінансової грамотності в 14 навчальні предмети шкіл, починаючи з 1 класу, відповідно до схвалених МОН України навчальних програм тощо); розроблення механізму інформування учасників Комплексу про сутність виконуваних науково-дослідних тем, їх упровадження та важливість для економіки регіону і держави (публікування інформаційних дайджестів, проведення вебінарів, он-лайн презентацій, використання електронних ресурсів для обміну інформацією тощо); розвиток співпраці із загальноосвітніми середніми навчальними закладами, коледжами і ліцеями (використання потенціалу учасників навчально-виробничого комплексу «Західбанкосвіта», спільне проведення круглих столів, вікторин, наукових конкурсів з фінансово-економічної тематики, ознайомлювальних тематичних лекцій, присвячених діяльності Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відзначення Свята Ощадності в Україні тощо), формування механізму її забезпечення, програми та плану реалізації конкретних заходів.

На думку ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого: «Сьогодні особливої ваги набувають питання економічної освіти в Україні. Економічна освіта – це відповідь на виклики сьогодення. Феномен сучасної економічної людини передбачає високий рівень соціально-економічної свідомості, а це означає, що потрібно мати високий рівень економічної освіти і виховання. Людина будь-якої професії та сфери діяльності має необхідність в достатньо високому рівні економічної освіченості, культури та свідомості».

You may also like

Освіта

В Українській соціальній академії відкривається 8-й набір учасників на навчальну акселераційну програму для соціальних стартапів, діючих соціальних підприємств і мікро- та малих підприємств

У цей непростий час важливо підтримувати ініціативи, що спрямовані на вирішеннясоціальних проблем мешканців територіальних громад. ...

Leave a reply